Veřejná zakázka: Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – IS ZAMĚSTNANOST

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00101229
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053278

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 67
Systémové číslo: P15V00000057
Evidenční číslo zadavatele: 47/2014
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 498309
Počátek běhu lhůt: 21.11.2014
Nabídku podat do: 06.02.2015 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – IS ZAMĚSTNANOST
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí – IS ZAMĚSTNANOST (dále jen „Systém“) a zajištění jeho následné podpory provozu a rozvoje. Předmět této veřejné zakázky zahrnuje následující části:
• provedení detailní analýzy a vytvoření detailního návrhu Systému;
• vytvoření, dodání a zprovoznění prototypu Systému v prostředí dodavatele, včetně interakce se zdroji dat zadavatele či třetích osob a úvodní migrace dat v nezbytném rozsahu;
• vytvoření, dodání a zprovoznění Systému v prostředí zadavatele, včetně interakce se zdroji dat zadavatele či třetích osob a kompletní migrace dat do Systému;
• vytvoření a dodání administrátorské, uživatelské, provozní a školící dokumentace vztahující se k Systému;
• poskytnutí služeb provozu, správy a údržby Systému a podpory jeho uživatelů po jeho uvedení do provozu;
• poskytnutí služeb rozvoje Systému, a to na základě změnových požadavků.
• poskytnutí školení pro klíčové uživatele, metodiky, správce, administrátory a koncové uživatele Systému.
Více viz zadávací podmínky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 286 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • IČO: 00551023
 • Poštovní adresa:
  Na Poříčním právu 376/1
  128 01 Praha - Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 506495

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky