Veřejné zakázky Ministerstva práce a sociálních věcí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané
VZ malého rozsahu Hodnocení
Analýzy v oblasti náhradní rodinné péče
VZ malého rozsahu Hodnocení
Pozáruční servis, opravy kopírovacích zařízení včetně dodávky sportřebního materiálu a náhradních dílů
podlimitní Vyhodnoceno 16.04.2012 15:00
Poskytování služeb podpory softwarových produktů Oracle
nadlimitní Příjem nabídek 01.12.2016 06.01.2017 10:00
Obměna HW serverovny MPSV
nadlimitní Příjem nabídek 30.11.2016 05.01.2017 14:00
Rámcová dohoda na nákup čistících prostředků
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 29.11.2016 09.12.2016 08:00
Rámcová smlouva na nákup toaletního papíru
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 29.11.2016 09.12.2016 08:00
Poskytování služeb systémové integrace
nadlimitní Příjem nabídek 25.11.2016 13.01.2017 10:00
Rámcová smlouva na dodávky didaktických pomůcek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.11.2016 06.12.2016 13:00
Dodávky materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám - základní domácí potřeby
nadlimitní Příjem nabídek 23.11.2016 10.01.2017 10:00
Dodávky materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám - textil
nadlimitní Příjem nabídek 23.11.2016 10.01.2017 10:00
ČSSZ - HW vybavení nově vybudovaného datového centra ČSSZ
nadlimitní Příjem nabídek 16.11.2016 27.12.2016 12:00
Obměna síťových prvků datové sítě
nadlimitní Příjem nabídek 09.11.2016 16.12.2016 12:00
Rámcová smlouva na dodávky kancelářských potřeb 2016
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 02.11.2016 11.11.2016 10:00
ÚP ČR – Liberec – zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci budovy č. p. 632 – Výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.10.2016 16.11.2016 13:00
všechny zakázky