Veřejné zakázky Ministerstva práce a sociálních věcí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Pozáruční servis, opravy kopírovacích zařízení včetně dodávky sportřebního materiálu a náhradních dílů
podlimitní Vyhodnoceno 16.04.2012 15:00
Analýzy v oblasti náhradní rodinné péče
VZ malého rozsahu Hodnocení
Poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané
VZ malého rozsahu Hodnocení
Rekvalifikace pro Karlovarský kraj III
nadlimitní Příjem nabídek 18.05.2017 19.06.2017 09:00
Úklid budov ústředí ČSSZ
nadlimitní Příjem nabídek 12.05.2017 26.06.2017 12:00
Propagační předměty OPZ/OP PMP – II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.05.2017 30.05.2017 10:00
Nákup jednorázových rukavic
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 04.05.2017 16.05.2017 08:00
Rámcová smlouva o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro oblast Správa nárokových podkladů - II
nadlimitní Příjem nabídek 02.05.2017 01.06.2017 12:00
Rámcová smlouva o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro oblast Správy údajové základny - III
nadlimitní Příjem nabídek 02.05.2017 02.06.2017 12:00
ÚP ČR - Praha - rekonstrukce hygienických prostor KrP pro hl.m.Prahu, Domažlická 1139/11, Praha 3
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.04.2017 15.05.2017 12:00
Zajištění podpory softwarových produktů Oracle
nadlimitní Hodnocení 13.04.2017 02.05.2017 10:00
Nákup lednice s mrazákem
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 11.04.2017 24.04.2017 09:00
Nákup speciálního automobilu
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 11.04.2017 02.05.2017 08:00
"ÚP ČR - Chomutov - rekonstrukce budovy, Cihlářská 4106" - zhotovitel stavby
podlimitní Hodnocení 06.04.2017 22.05.2017 09:00
Dodávka zkapalněného uhlovodíkového plynu - propanu pro Centrum sociálních služeb Tloskov
nadlimitní Hodnocení 03.04.2017 15.05.2017 12:00
všechny zakázky