Veřejné zakázky Ministerstva práce a sociálních věcí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané
VZ malého rozsahu Hodnocení
Pozáruční servis, opravy kopírovacích zařízení včetně dodávky sportřebního materiálu a náhradních dílů
podlimitní Vyhodnoceno 16.04.2012 15:00
Analýzy v oblasti náhradní rodinné péče
VZ malého rozsahu Hodnocení
Šetření o dětských skupinách, jejich nastavení a vnímání poskytovateli i rodiči
podlimitní Příjem nabídek 21.02.2018 20.03.2018 10:00
HW vybavení nově vybudovaného datového centra ČSSZ - Blade servery
nadlimitní Příjem nabídek 12.02.2018 21.03.2018 12:00
Dodávky tiskopisů pro ÚOJ a ústředí ČSSZ
nadlimitní Příjem nabídek 24.01.2018 08.03.2018 12:00
Poskytování bezpečnostních služeb přepravy finanční hotovosti
nadlimitní Příjem nabídek 22.01.2018 09.04.2018 12:00
„OIP Středočeský kraj – rekonstrukce budovy na náměstí Barikád“
podlimitní Hodnocení 19.12.2017 10.01.2018 10:00
Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – IS SOCIÁLNÍ DÁVKY II.
nadlimitní Příjem nabídek 12.12.2017 05.04.2018 10:00
OIP Ústí nad Labem – stavební úpravy budovy
podlimitní Hodnocení 30.11.2017 24.01.2018 10:00
Služby podpory provozu a rozvoje CA Service Desk Manager MPSV
nadlimitní Příjem nabídek 28.11.2017 12.03.2018 10:00
Revitalizace objektu č.p. 205 CSS Hrabyně – projekt zateplení
podlimitní Vyhodnoceno 21.11.2017 11.12.2017 10:00
ČSSZ - Rámcová dohoda na zajištění penetračních testů a bezpečnostních prověrek integrovaného informačního systému ČSSZ
nadlimitní Hodnocení 21.11.2017 18.01.2018 12:00
ČSSZ - Pořízení a obnova HW a SW 2016-2017
nadlimitní Hodnocení 16.11.2017 28.12.2017 12:00
SÚIP - obnova multifunkčních tiskáren
podlimitní Vyhodnoceno 16.11.2017 06.12.2017 10:00
všechny zakázky