Veřejné zakázky Ministerstva práce a sociálních věcí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané
VZ malého rozsahu Hodnocení
Analýzy v oblasti náhradní rodinné péče
VZ malého rozsahu Hodnocení
Pozáruční servis, opravy kopírovacích zařízení včetně dodávky sportřebního materiálu a náhradních dílů
podlimitní Vyhodnoceno 16.04.2012 15:00
Propagační předměty OPZ/OP PMP – III.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.06.2017 14.07.2017 10:00
Nákup archivačních regálů
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 26.06.2017 04.07.2017 09:00
Nákup potravin
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 22.06.2017 03.07.2017 08:00
Zajištění rozvoje lidských zdrojů v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) v oblasti měkkých a manažerských dovedností
nadlimitní Příjem nabídek 21.06.2017 31.07.2017 10:00
Nákup vodomateriálu
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 15.06.2017 26.06.2017 08:00
ÚP ČR - Praha - rekonstrukce hygienických prostor KrP pro hl.m.Prahu, Domažlická 1139/11, Praha 3
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2017 10.07.2017 12:00
Rámcová smlouva na užívací práva software IMSVA antispamové poštovní brány ČSSZ
nadlimitní Příjem nabídek 09.06.2017 24.07.2017 12:00
Zvýšení propustnosti centrálních síťových prvků na 10 Gbit
nadlimitní Příjem nabídek 07.06.2017 10.07.2017 10:00
Výroba a montáž modulových bezpečnostních přepážek v kancelářích ÚP ČR KoP Blansko, Vodní 1992/9, 678 01 Blansko
nadlimitní Příjem nabídek 05.06.2017 10.07.2017 10:00
Rekvalifikace pro Karlovarský kraj III
nadlimitní Hodnocení 18.05.2017 19.06.2017 09:00
Úklid budov ústředí ČSSZ
nadlimitní Hodnocení 12.05.2017 26.06.2017 12:00
Nákup jednorázových rukavic
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 04.05.2017 16.05.2017 08:00
všechny zakázky