Veřejné zakázky Ministerstva práce a sociálních věcí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Pozáruční servis, opravy kopírovacích zařízení včetně dodávky sportřebního materiálu a náhradních dílů
podlimitní Vyhodnoceno 16.04.2012 15:00
Poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané
VZ malého rozsahu Hodnocení
Analýzy v oblasti náhradní rodinné péče
VZ malého rozsahu Hodnocení
Zajištění úklidových prací pro OSSZ Olomouc, OSSZ Přerov a OSSZ Šumperk
nadlimitní Příjem nabídek 17.10.2017 27.11.2017 12:00
Zajištění správy nemovitosti MPSV Terezy Novákové 62a, Brno
nadlimitní Příjem nabídek 26.09.2017 31.10.2017 10:00
Zajištění rozvoje a provozu centrální hlasové komunikační infrastruktury resortu MPSV
nadlimitní Příjem nabídek 22.09.2017 13.11.2017 10:00
Zajištění rozvoje lidských zdrojů v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) v oblasti informačních a komunikačních technologií
nadlimitní Příjem nabídek 14.09.2017 30.10.2017 10:00
Rekvalifikace pro Moravskoslezský kraj V
nadlimitní Hodnocení 06.09.2017 09.10.2017 10:00
Návrh optimalizace identifikovaných procesů oběhu dokumentů v resortu MPSV
podlimitní Hodnocení 04.09.2017 16.10.2017 13:00
Rámcová dohoda o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro exekuční činnost (APV EXK, DAP) a úložiště informací o důchodech (APV EDS)
nadlimitní Příjem nabídek 01.09.2017 07.11.2017 12:00
Provozní administrace DB provozu a správa HW vybavení datového úložiště ČSSZ na roky 2017-2021
nadlimitní Příjem nabídek 01.09.2017 31.10.2017 12:00
Servis automatizovaných archivačních systémů Rotomat
nadlimitní Hodnocení 31.08.2017 05.10.2017 12:00
NÁKUP TONERŮ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU PRO TISKOVÁ ZAŘÍZENÍ
nadlimitní Hodnocení 23.08.2017 27.09.2017 10:00
ČSSZ - Automatizovaný nástroj pro podporu evidence SW aktiv, instalace a implementace do prostředí IIS ČSSZ
nadlimitní Hodnocení 17.08.2017 04.10.2017 12:00
Obměna Blade serverů
nadlimitní Hodnocení 10.08.2017 18.09.2017 12:00
všechny zakázky