Veřejné zakázky Ministerstva práce a sociálních věcí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základní specifikaci jednotlivých VZ a případně k dodatečným informacím a zadávací dokumentaci, je-li poskytována neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce a manuálu elektronického podpisu.

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název Typ podle předpokládané hodnoty Fáze zadávacího řízení Počátek běhu lhůt
Analýzy v oblasti náhradní rodinné péče VZ malého rozsahu Hodnocení
Pozáruční servis, opravy kopírovacích zařízení včetně dodávky sportřebního materiálu a náhradních dílů podlimitní Vyhodnoceno
Poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané VZ malého rozsahu Hodnocení
ÚP ČR – Liberec – zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci budovy č. p. 632 podlimitní Příjem nabídek 29. září 2016
Optimalizace síťového tisku SÚIP - pořízení 25 ks multifunkcí podlimitní Příjem nabídek 29. září 2016
Rámcová smlouva na poskytování polygrafických služeb VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28. září 2016
Zajištění poštovních služeb VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24. září 2016
Nákup multifunkčníćh křesel a víceúčelových vozíků VZ malého rozsahu Zadávání VZ 22. září 2016
Nákup čističky vzduchu VZ malého rozsahu Zadávání VZ 20. září 2016
Nákup sprchovacího lehátka VZ malého rozsahu Zadávání VZ 20. září 2016
Nákup mikrovlnné trouby VZ malého rozsahu Zadávání VZ 20. září 2016
Nákup škrabky brambor VZ malého rozsahu Zadávání VZ 16. září 2016
Nákup myčky nádobí VZ malého rozsahu Zadávání VZ 16. září 2016
Nákup ultrazvukového přístroje VZ malého rozsahu Zadávání VZ 5. září 2016
Rámcová smlouva na poskytování překladatelských služeb VZ malého rozsahu Zadávání VZ 1. září 2016
všechny zakázky