Veřejné zakázky Ministerstva práce a sociálních věcí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Analýzy v oblasti náhradní rodinné péče
VZ malého rozsahu Hodnocení
Poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané
VZ malého rozsahu Hodnocení
Pozáruční servis, opravy kopírovacích zařízení včetně dodávky sportřebního materiálu a náhradních dílů
podlimitní Vyhodnoceno 16.04.2012 15:00
Nákup gastronádob
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 20.02.2017 02.03.2017 08:00
Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce ČR – krajskou pobočku v Liberci VII.
nadlimitní Příjem nabídek 17.02.2017 20.03.2017 08:30
Zajištění rozvoje lidských zdrojů v rámci Operačního programu Zaměstnanost v oblasti jazykového vzdělávání
nadlimitní Příjem nabídek 15.02.2017 23.03.2017 10:00
Nákup jednorázových rukavic
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 14.02.2017 23.02.2017 08:00
Nákup odpadních pytlů
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 14.02.2017 23.02.2017 08:00
Nákup vaků na odpad
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 14.02.2017 23.02.2017 08:00
Nákup potravinářské folie
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 14.02.2017 23.02.2017 08:00
Nákup ložních podložek
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 14.02.2017 23.02.2017 08:00
Nákup obalů
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 13.02.2017 22.02.2017 09:00
nákup jednorázových zástěr
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 13.02.2017 22.02.2017 08:00
Nákup malířských potřeb
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 13.02.2017 22.02.2017 08:00
Nákup čistících prostředků
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 13.02.2017 22.02.2017 08:00
všechny zakázky