Veřejné zakázky Ministerstva práce a sociálních věcí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané
VZ malého rozsahu Hodnocení
Pozáruční servis, opravy kopírovacích zařízení včetně dodávky sportřebního materiálu a náhradních dílů
podlimitní Vyhodnoceno 16.04.2012 15:00
Analýzy v oblasti náhradní rodinné péče
VZ malého rozsahu Hodnocení
ČSSZ - Automatizovaný nástroj pro podporu evidence SW aktiv, instalace a implementace do prostředí IIS ČSSZ
nadlimitní Příjem nabídek 17.08.2017 20.09.2017 12:00
Obměna Blade serverů
nadlimitní Příjem nabídek 10.08.2017 18.09.2017 12:00
Rámcová dohoda zálohovací software Backup Exec
nadlimitní Příjem nabídek 04.08.2017 12.09.2017 12:00
Rámcová dohoda Antivirové ochrany ČSSZ
nadlimitní Příjem nabídek 04.08.2017 11.09.2017 12:00
Výroba a montáž modulových bezpečnostních přepážek v kancelářích KrP Brno (pokladny)
nadlimitní Příjem nabídek 03.08.2017 07.09.2017 09:00
Zabezpečení dotazníkového šetření pro účely projektu „Podpora neformálních pečujících II“
podlimitní Hodnocení 02.08.2017 21.08.2017 13:00
Nákup elektromateriálu
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 21.07.2017 31.07.2017 10:00
Nákup HW vybavení Mainframe
nadlimitní Hodnocení 14.07.2017 01.08.2017 12:00
Poskytování služeb technické podpory provozu Elektronické spisové služby
nadlimitní Hodnocení 04.07.2017 21.08.2017 12:00
Propagační předměty OPZ/OP PMP – III.
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.06.2017 14.07.2017 10:00
Nákup archivačních regálů
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 26.06.2017 04.07.2017 09:00
Nákup potravin
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 22.06.2017 03.07.2017 08:00
všechny zakázky