Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
SÚIP - obnova multifunkčních tiskáren
podlimitní Příjem nabídek 16.11.2017 06.12.2017 10:00
Analýza úrovně a fungování opatření v oblasti rodinné politiky a sladění pracovního a rodinného života v krajích ČR
podlimitní Příjem nabídek 09.11.2017 05.12.2017 10:00
Nový systém důchodových agend
nadlimitní Příjem nabídek 18.10.2017 18.12.2017 10:00
Zajištění úklidových prací pro OSSZ Olomouc, OSSZ Přerov a OSSZ Šumperk
nadlimitní Příjem nabídek 17.10.2017 06.12.2017 12:00
Zajištění rozvoje a provozu centrální hlasové komunikační infrastruktury resortu MPSV
nadlimitní Příjem nabídek 22.09.2017 09.01.2018 10:00
Rámcová dohoda o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro exekuční činnost (APV EXK, DAP) a úložiště informací o důchodech (APV EDS)
nadlimitní Příjem nabídek 01.09.2017 20.11.2017 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016