Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění rozvoje lidských zdrojů v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) v oblasti informačních a komunikačních technologií
nadlimitní Příjem nabídek 14.09.2017 16.10.2017 10:00
Rekvalifikace pro Moravskoslezský kraj V
nadlimitní Příjem nabídek 06.09.2017 09.10.2017 10:00
Návrh optimalizace identifikovaných procesů oběhu dokumentů v resortu MPSV
podlimitní Příjem nabídek 04.09.2017 02.10.2017 13:00
Rámcová dohoda o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro exekuční činnost (APV EXK, DAP) a úložiště informací o důchodech (APV EDS)
nadlimitní Příjem nabídek 01.09.2017 10.10.2017 12:00
Provozní administrace DB provozu a správa HW vybavení datového úložiště ČSSZ na roky 2017-2021
nadlimitní Příjem nabídek 01.09.2017 16.10.2017 12:00
Servis automatizovaných archivačních systémů Rotomat
nadlimitní Příjem nabídek 31.08.2017 05.10.2017 12:00
NÁKUP TONERŮ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU PRO TISKOVÁ ZAŘÍZENÍ
nadlimitní Příjem nabídek 23.08.2017 27.09.2017 10:00
ČSSZ - Automatizovaný nástroj pro podporu evidence SW aktiv, instalace a implementace do prostředí IIS ČSSZ
nadlimitní Příjem nabídek 17.08.2017 04.10.2017 12:00
Rámcová dohoda zálohovací software Backup Exec
nadlimitní Příjem nabídek 04.08.2017 03.10.2017 12:00
ČSSZ - Rámcová smlouva o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro oblast OCR linek
nadlimitní Příjem nabídek 26.08.2016 11.10.2017 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016