Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Konference „Jarní škola“
nadlimitní Zadáno 28.03.2018 09.04.2018 10:00
Zajištění workshopu „Podpora sociálního bydlení: Práce s lidmi bez přístřeší“
nadlimitní Zadáno 26.03.2018 06.04.2018 10:00
Zajištění realizace workshopu „Standardy výkonu sociální práce ve veřejné správě“
nadlimitní Zadáno 26.03.2018 06.04.2018 10:00
Smlouva na poskytování maintenance pro Check Point IPS Blade
nadlimitní Zadáno 21.03.2018 26.04.2018 12:00
Provádění pravidelných revizí el. instalací, hromosvodů, nouzového osvětlení, oprav na veškeré elektroins. a dodávka elektroins.materiálu na zajišťované opravy u Okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“) Svitavy, Chrudim a Náchod – 2. kolo
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2018 03.04.2018 09:00
Provádění pravidelného servisu na výtazích objednatele v regionu pracoviště pro Prahu a Střední Čechy
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2018 16.04.2018 12:00
Služby údržby a rozvoje ERP systému Helios Green
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.03.2018 04.04.2018 13:00
Podpora a rozvoj APV pro pojistné dávky a statistiky - 2018+
nadlimitní Zadáno 16.03.2018 02.07.2018 12:00
Revize a servis plynových kotlů v budovách PSSZ a ÚP PSSZ
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2018 27.03.2018 13:00
Vytvoření metodiky pro zjišťování dostupnosti sociálních služeb pro osoby s PAS v ČR
nadlimitní Zadáno 09.03.2018 27.03.2018 10:00
ČSSZ PUL-REVIZE A SERVIS ELEKTRO
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2018 26.03.2018 16:00
Kulaté stoly k projektu Krajská rodinná politika
nadlimitní Zadáno 07.03.2018 19.03.2018 10:00
Zajištění překladatelských služeb pro Českou správu sociálního zabezpečení
nadlimitní Zadáno 06.03.2018 12.04.2018 12:00
ZAJIŠTĚNÍ 10 WORKSHOPŮ
nadlimitní Zadáno 05.03.2018 16.03.2018 10:00
Technické zajištění 7 školení „KA 4.5 + KA1 – 04-06/2018“
nadlimitní Zadáno 05.03.2018 16.03.2018 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016