Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Závěrečný audit projektů spolufinancovaných z OP VK a OP LZZ
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2013
Rekvalifikace pro Moravskoslezský kraj
nadlimitní Zadáno 02.10.2013 09.12.2013 00:00
Rámcová smlouva na nákup inzerce v tištěných, online médiích a outdoorových plochách
nadlimitní Zadáno 13.09.2013
Vytvoření webového portálu projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání - dodatek č. 1
nadlimitní Zadáno 11.09.2013
Dodávky mobilních telefonů II
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2013
Rámcová smlouva na nákup tiskovin II.
podlimitní Zadáno 03.09.2013
Výběr dodavatele na poskytování právního informačního systému
nadlimitní Zadáno 03.09.2013
Audity vhodných pracovních pozic pro OZP/OZZ u zaměstnavatele a individuální poradenství v otázkách zaměstnávání OZP/OZZ
nadlimitní Zadáno 02.09.2013
Rekvalifikace pro Prahu II.
nadlimitní Zadáno 30.08.2013 21.10.2013 00:00
„ÚP ČR – krajská pobočka v Pardubicích: rekvalifikační kurzy v oblasti sociálních služeb 2013 -2015"
nadlimitní Zadáno 28.08.2013 23.10.2013 00:00
Dodávky kancelářského nábytku
podlimitní Zadáno 27.08.2013
"ÚP ČR - Krajská pobočka v Hradci Králové: rekvalifikační kurzy a poradenské činnosti 2013-2015"
nadlimitní Zadáno 27.08.2013 14.10.2013 09:30
ÚP ČR Třeboň - rekonstrukce pro potřeby hmotné nouze
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.08.2013 09.09.2013 00:00
ÚP ČR - Náchod - výměna oken a zateplení budovy, Kladská 1092 Náchod
podlimitní Hodnocení 19.08.2013 13.09.2013 00:00
Základní školení v socioekonomických kompetencích – „SEKO“ (finanční gramotnost a měkké dovednosti) a technicko-organizační zajištění rekvalifikačních kurzů
nadlimitní Zadáno 16.08.2013
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016