Veřejná zakázka: Zajištění personální a mzdové agendy FDV

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00000003
Id předchozího profilu ve VVZ: 213916

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 582
Systémové číslo: P15V00000571
Evidenční číslo zadavatele: 001/2012
Počátek běhu lhůt: 29.03.2012

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění personální a mzdové agendy FDV
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb personální a mzdové agendy ve vztahu k zaměstnancům Zadavatele.
Místo plnění: Místem plnění předmětu rámcové smlouvy je sídlo Zadavatele, sídlo Uchazeče nebo jiné místo v České republice určené Zadavatelem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Uveřejnění výsledku po podpisu smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 790 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Fond dalšího vzdělávání
 • IČO: 00405698
 • Poštovní adresa:
  Na Maninách 876/7
  170 00 Praha - Praha 7
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 509670

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky