Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ZAJIŠTĚNÍ 3 WORKSHOPŮ „SJEDNOCENÍ PŘENOSU INFORMACÍ DO ÚZEMÍ O86“, „WORKSHOP ODDĚLENÍ 874, MPSV“ A „STUDIJNÍ NÁVŠTĚVA MAS A SOC. SLUŽBA“
nadlimitní Zadáno 27.07.2017 08.08.2017 10:00
Evaluace projektu „Institucionální architektura důchodového systému ČR – strategické řízení založené na znalostech, transparentnosti a udržitelnosti“
nadlimitní Zadáno 25.07.2017 10.08.2017 10:00
Nákup elektromateriálu
VZ malého rozsahu Zadávání 21.07.2017 31.07.2017 10:00
KA1 - Úvodní školení pro lokální síťaře I.+II., Celočeské + Celomoravské setkání síťařů
nadlimitní Zadáno 20.07.2017 01.08.2017 10:00
Nákup HW vybavení Mainframe
nadlimitní Zadáno 14.07.2017 01.08.2017 12:00
Tiskařské a grafické služby pro projekt „Podpora implementace dětských skupin“
nadlimitní Zadáno 13.07.2017 25.07.2017 10:00
„Konference „Podzimní škola“
nadlimitní Zadáno 11.07.2017 24.07.2017 10:00
Poskytování služeb technické podpory provozu Elektronické spisové služby
nadlimitní Zadáno 04.07.2017 21.08.2017 12:00
Poskytování služeb požární ochrany pro objekty Ministerstva práce a sociálních věcí
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2017 25.07.2017 11:00
Průběžná evaluace individuálního projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“
nadlimitní Zadáno 30.06.2017 19.07.2017 10:00
Evaluace podpory kapacity sociálních partnerů
nadlimitní Zadáno 30.06.2017 14.07.2017 10:00
Zajištění konference „Fórum rodinné politiky“ (s aspekty odpovědného veřejného zadávání)
nadlimitní Zadáno 30.06.2017 13.07.2017 12:00
Zajištění konference „Sdílení příkladů dobré praxe“
nadlimitní Zadáno 28.06.2017 10.07.2017 10:00
Propagační předměty OPZ/OP PMP – III.
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.06.2017 14.07.2017 10:00
Nákup archivačních regálů
VZ malého rozsahu Zadávání 26.06.2017 04.07.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016