Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup HW vybavení Mainframe
nadlimitní Zadáno 14.07.2017 01.08.2017 12:00
Tiskařské a grafické služby pro projekt „Podpora implementace dětských skupin“
nadlimitní Zadáno 13.07.2017 25.07.2017 10:00
„Konference „Podzimní škola“
nadlimitní Zadáno 11.07.2017 24.07.2017 10:00
Poskytování služeb technické podpory provozu Elektronické spisové služby
nadlimitní Zadáno 04.07.2017 21.08.2017 12:00
Poskytování služeb požární ochrany pro objekty Ministerstva práce a sociálních věcí
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2017 25.07.2017 11:00
Průběžná evaluace individuálního projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“
nadlimitní Zadáno 30.06.2017 19.07.2017 10:00
Evaluace podpory kapacity sociálních partnerů
nadlimitní Zadáno 30.06.2017 14.07.2017 10:00
Zajištění konference „Fórum rodinné politiky“ (s aspekty odpovědného veřejného zadávání)
nadlimitní Zadáno 30.06.2017 13.07.2017 12:00
Zajištění konference „Sdílení příkladů dobré praxe“
nadlimitní Zadáno 28.06.2017 10.07.2017 10:00
Propagační předměty OPZ/OP PMP – III.
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.06.2017 14.07.2017 10:00
OIP Plzeň - rekonstrukce budovy Karlovy Vary - II (projekční příprava)
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2017 20.07.2017 10:00
Nákup archivačních regálů
VZ malého rozsahu Zadávání 26.06.2017 04.07.2017 09:00
Úvodní semináře projektu Krajská rodinná politika
nadlimitní Zadáno 23.06.2017 04.07.2017 10:00
Nákup potravin
VZ malého rozsahu Zadávání 22.06.2017 03.07.2017 08:00
Zajištění rozvoje lidských zdrojů v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) v oblasti měkkých a manažerských dovedností
nadlimitní Zadáno 21.06.2017 02.08.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016