Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Úvodní semináře projektu Krajská rodinná politika
nadlimitní Zadáno 23.06.2017 04.07.2017 10:00
Nákup potravin
VZ malého rozsahu Zadávání 22.06.2017 03.07.2017 08:00
Zajištění rozvoje lidských zdrojů v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) v oblasti měkkých a manažerských dovedností
nadlimitní Zadáno 21.06.2017 02.08.2017 10:00
Nákup vodomateriálu
VZ malého rozsahu Zadávání 15.06.2017 26.06.2017 08:00
„Uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních služeb pro MPSV – 2. část“ - minitendr - „Externí právní podpora ve vybraných právních oblastech mimo ICT“
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2017 21.06.2017 10:00
Rámcová smlouva na užívací práva software IMSVA antispamové poštovní brány ČSSZ
nadlimitní Zadáno 09.06.2017 11.08.2017 12:00
Zvýšení propustnosti centrálních síťových prvků na 10 Gbit
nadlimitní Zadáno 07.06.2017 10.07.2017 10:00
Minitendr - „Obecná právní podpora ICT – IV."
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2017 14.06.2017 10:30
Minitendr - „Zajištění fakultativní externí právní podpory ve vybraných právních oblastech (2017, II.)
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2017 14.06.2017 10:00
„Uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních služeb pro MPSV – 2. část“ - minitendr - „Zajištění externí právní podpory v oblasti přípravy a realizace sociálního bydlení“
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2017 14.06.2017 09:30
Tisk a distribuce 7 čísel Zpravodaje sociální práce
nadlimitní Zadáno 01.06.2017 12.06.2017 10:00
TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ 3 AKCÍ „ZPRACOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PŘÍBĚHU DÍTĚTE (SK. C), DYADICKÁ VÝVOJOVÁ PSYCHOTERAPIE (DDP) I. (SK. C+D) a II. (SK. A+B)“
nadlimitní Zadáno 30.05.2017 12.06.2017 10:00
Servis a údržba vozidel vozového parku MPSV – II.
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2017 05.06.2017 10:00
Zajištění workshopu „Podpora sociálního bydlení: Bytová družstva a jejich role v sociálním bydlení“
nadlimitní Zadáno 12.05.2017 23.05.2017 10:00
Úklid budov ústředí ČSSZ
nadlimitní Zadáno 12.05.2017 26.06.2017 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016