Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Tisk brožury „Odpovědné veřejné zadávání – metodika“
nadlimitní Zadáno 15.08.2017 28.08.2017 10:00
Vzdělávací akce v rámci projektu Podpora implementace dětských skupin
nadlimitní Zadáno 08.08.2017 23.08.2017 10:00
Zajištění realizace 6. zasedání Monitorovacího výboru OPZ
nadlimitní Zadáno 08.08.2017 21.08.2017 11:00
Zajištění workshopu „Sociální šetření“
nadlimitní Zadáno 08.08.2017 21.08.2017 10:00
Rámcová dohoda zálohovací software Backup Exec
nadlimitní Zadáno 04.08.2017 03.10.2017 12:00
Rámcová dohoda Antivirové ochrany ČSSZ
nadlimitní Zadáno 04.08.2017 11.09.2017 12:00
Výroba a montáž modulových bezpečnostních přepážek v kancelářích KrP Brno (pokladny)
nadlimitní Vyhodnoceno 03.08.2017 07.09.2017 09:00
Oprava požárních klapek v budově "A" Pražské správy sociálního zabezpečení
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2017 21.08.2017 10:00
Zabezpečení dotazníkového šetření pro účely projektu „Podpora neformálních pečujících II“
podlimitní Zadáno 02.08.2017 21.08.2017 13:00
Seniorská roadshow
nadlimitní Zadáno 31.07.2017 21.08.2017 10:00
Zajištění tiskovin a prezentačních panelů
nadlimitní Zadáno 31.07.2017 11.08.2017 10:00
KA 4.5 Attachment – Skupinové supervize 09/2017 – 01/2018 (celkem 8 školení)
nadlimitní Zadáno 31.07.2017 11.08.2017 10:00
Metodické setkání KA4
nadlimitní Zadáno 31.07.2017 11.08.2017 10:00
Kulaté stoly a workshopy k projektu Krajská rodinná politika
nadlimitní Zadáno 28.07.2017 08.08.2017 11:30
Workshop: “Koncepce výzvy 82 na podporu sociálních inovací a design podpůrných činností“
nadlimitní Zadáno 27.07.2017 08.08.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016