Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění stravovacích poukázek pro potřeby ČR - České správy sociálního zabezpečení
nadlimitní Zadáno 15.10.2012 12:00
Zajištění úklidových služeb pro potřeby ČR-ČSSZ
nadlimitní Zadáno
Zajištění úklidových služeb ubytovny pro potřeby ČR - České správy sociálního zabezpečení
podlimitní Zadáno 06.11.2013 12:00
Zajištění vrátnické služby, fyzické ostrahy objektů, recepční a informační služby a obsluhy pobočkové ústředny pro ČSSZ pracoviště České Budějovice a OSSZ v jeho působnosti
podlimitní Zadáno 30.11.2012 12:00
Zajištění vrátnické služby, fyzické ostrahy, recepční a informační služby a obsluhy pobočkové ústředny v budovách pracoviště ČSSZ České Budějovice a OSSZ Jihočeského kraje
VZ malého rozsahu Zadáno
Zateplení meziprostoru střešní konstrukce objektu OSSZ Domažlice
VZ malého rozsahu Zadáno
Zhotovení štítků s čárovými kódy a archových etiket pro ČR-ČSSZ
podlimitní Zadáno 25.04.2013 10:00
Zpracování návrhu optimalizace řízení systému ochrany práv dětí a péče o ohrožené děti
VZ malého rozsahu Zadáno
Zpracování studie proveditelnosti k implementaci úrazového pojištění
podlimitní Zadáno 26.03.2014 10:00
Zajištění 8 akcí – KA3 - Workshop CŽV a KA4.5 – Poruchy attachmentu u dětí v náhradní rodinné péči
nadlimitní Zadáno 25.09.2018 08.10.2018 10:00
II. odborný seminář
nadlimitní Zadáno 24.09.2018 08.10.2018 10:00
Zajištění workshopu „Podpora sociálního bydlení: Poskytování podpory v bydlení lidem se závislostmi“
nadlimitní Zadáno 20.09.2018 01.10.2018 10:00
Zajištění 13 akcí – KA1 – Prezentace místních sítí služeb pro děti a rodiny a inovace služeb
nadlimitní Zadáno 14.09.2018 27.09.2018 10:00
Konference Život jako každý jiný 2018
nadlimitní Zadáno 24.08.2018 06.09.2018 10:00
Workshopy k projektu Krajská rodinná politika
nadlimitní Zadáno 17.08.2018 30.08.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016