Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění oprav, údržby, servisu, měření emisí a zajištění technické kontroly motorových vozidel MPSV
VZ malého rozsahu Zadáno
Zajištění pravidelných úklidových prací pro OSSZ Olomouc, OSSZ Prostějov, OSSZ Přerov a OSSZ Šumperk
nadlimitní Zadáno 08.10.2013 14:00
Zajištění provozu komunikační a systémové infrastruktury MPSV – realizace opčního práva
nadlimitní Zadáno
"Zajištění revizí elektrospotřebičů "
VZ malého rozsahu Zadáno
Zajištění servisních služeb, revizí a prohlídek výtahů
VZ malého rozsahu Zadáno
"Zajištění servisu a oprav služebních vozidel ústředí ČSSZ "
VZ malého rozsahu Zadáno
Zajištění služby centrálních tiskových, reprografických výstupů a výpravny formou outsourcingu
nadlimitní Zadáno
"Zajištění služby ""Realizace B2B kanálu mezi ČSSZ a MFČR"""
VZ malého rozsahu Zadáno
Zajištění služby správy sítě LAN/WAN
nadlimitní Zadáno
Zajištění služeb správy komunikační infrastruktury
nadlimitní Zadáno
Zajištění stravovacích poukázek pro potřeby ČR - České správy sociálního zabezpečení
nadlimitní Zadáno 15.10.2012 12:00
Zajištění úklidových služeb pro potřeby ČR-ČSSZ
nadlimitní Zadáno
Zajištění úklidových služeb ubytovny pro potřeby ČR - České správy sociálního zabezpečení
podlimitní Zadáno 06.11.2013 12:00
Zajištění vrátnické služby, fyzické ostrahy objektů, recepční a informační služby a obsluhy pobočkové ústředny pro ČSSZ pracoviště České Budějovice a OSSZ v jeho působnosti
podlimitní Zadáno 30.11.2012 12:00
Zajištění vrátnické služby, fyzické ostrahy, recepční a informační služby a obsluhy pobočkové ústředny v budovách pracoviště ČSSZ České Budějovice a OSSZ Jihočeského kraje
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016