Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vzdělávání v rámci Lékařské posudkové služby 2 - zajištění evidenčního a řídícího nástroje správy agendy a procesů pro výkon činnosti LPS
nadlimitní Zadáno
Zabezpečení provozu agendy EXK
nadlimitní Zadáno
Zajištění odborných a manažerských školení pro pracovníky MPSV
nadlimitní Zadáno 11.08.2014 10:00
Zajištění oprav, údržby, servisu, měření emisí a zajištění STK motorových vozidel OSSZ v působnosti pracoviště Ostrava
VZ malého rozsahu Zadáno
Zajištění oprav, údržby, servisu, měření emisí a zajištění technické kontroly motorových vozidel MPSV
podlimitní Zadáno 30.07.2012 10:00
Zajištění oprav, údržby, servisu, měření emisí a zajištění technické kontroly motorových vozidel MPSV
VZ malého rozsahu Zadáno
Zajištění pravidelných úklidových prací pro OSSZ Olomouc, OSSZ Prostějov, OSSZ Přerov a OSSZ Šumperk
nadlimitní Zadáno 08.10.2013 14:00
Zajištění provozu komunikační a systémové infrastruktury MPSV – realizace opčního práva
nadlimitní Zadáno
"Zajištění revizí elektrospotřebičů "
VZ malého rozsahu Zadáno
Zajištění servisních služeb, revizí a prohlídek výtahů
VZ malého rozsahu Zadáno
"Zajištění servisu a oprav služebních vozidel ústředí ČSSZ "
VZ malého rozsahu Zadáno
Zajištění služby centrálních tiskových, reprografických výstupů a výpravny formou outsourcingu
nadlimitní Zadáno
"Zajištění služby ""Realizace B2B kanálu mezi ČSSZ a MFČR"""
VZ malého rozsahu Zadáno
Zajištění služby správy sítě LAN/WAN
nadlimitní Zadáno
Zajištění služeb správy komunikační infrastruktury
nadlimitní Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016