Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vytvoření registru individuálních kont pojištěnců
nadlimitní Zadáno 23.05.2013 12:00
Vytvoření samostatné instalace RAC DB ESS ve třech prostředích (test, integrace, produkce) v rámci centrálního datového úložiště (Vytvoření samostatné databázové instalace pro elektronickou spisovou službu)
VZ malého rozsahu Zadáno
Vývoj a údržba aplikačního programového vybavení pro blok podpůrné systémy DIS, PŘKPS
nadlimitní Zadáno
Vývoj a údržba aplikačního programového vybavení pro blok podpůrné systémy ZDV, DMS (ATV), AAA, ATR, Skan OCR
nadlimitní Zadáno
Vývoj a údržba aplikačního programového vybavení pro oblast důchodové dávky
nadlimitní Zadáno
Vývoj a údržba aplikačního programového vybavení pro oblast Správa nárokových podkladů
nadlimitní Zadáno
Vývoj a údržba aplikačního programového vybavení pro oblast Správa údajové základny
nadlimitní Zadáno
Vývoj a údržba aplikačního programového vybavení pro pojistné dávky a statistiky
nadlimitní Zadáno
Vývoj a údržba aplikačního programového vybavení pro výběr pojistného důchodového pojištění OSVČ a kontrolní činnost
nadlimitní Zadáno
Vývoj a údržba aplikačního programového vybavení pro výběr pojistného od zaměstnavatelů a nemocenského pojištění OSVČ
nadlimitní Zadáno
Vzdělávání v rámci Lékařské posudkové služby 2 - zajištění evidenčního a řídícího nástroje správy agendy a procesů pro výkon činnosti LPS
nadlimitní Zadáno
Zabezpečení provozu agendy EXK
nadlimitní Zadáno
Zajištění odborných a manažerských školení pro pracovníky MPSV
nadlimitní Zadáno 11.08.2014 10:00
Zajištění oprav, údržby, servisu, měření emisí a zajištění STK motorových vozidel OSSZ v působnosti pracoviště Ostrava
VZ malého rozsahu Zadáno
Zajištění oprav, údržby, servisu, měření emisí a zajištění technické kontroly motorových vozidel MPSV
podlimitní Zadáno 30.07.2012 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016