Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vypracování jednotné metodiky řízení projektů na MPSV vč. zajištění komplexní konzultační podpory a souvisejících vzdělávacích aktivit - opce
nadlimitní Zadáno
Vypracování koncepce rozvoje klíčových webových aplikací ŘO OP LZZ a studie proveditelnosti dalšího vývoje web aplikací pro programové období 2014+
VZ malého rozsahu Zadáno
Vytvoření a ověření strategie náborové kampaně
VZ malého rozsahu Zadáno
Vytvoření minimálního rámce sítě služeb na krajské úrovni
VZ malého rozsahu Zadáno
Vytvoření, provoz a rozvoj informačního systému pro zajištění monitoringu a vyhodnocování projektů ESF (IS ESF 2014+) a zajištění služeb společného technologického rámce (frameworku) pro webové aplikace zadavatele
nadlimitní Zadáno 19.08.2014 10:00
Vytvoření registru individuálních kont pojištěnců
nadlimitní Zadáno 23.05.2013 12:00
Vytvoření samostatné instalace RAC DB ESS ve třech prostředích (test, integrace, produkce) v rámci centrálního datového úložiště (Vytvoření samostatné databázové instalace pro elektronickou spisovou službu)
VZ malého rozsahu Zadáno
Vývoj a údržba aplikačního programového vybavení pro blok podpůrné systémy DIS, PŘKPS
nadlimitní Zadáno
Vývoj a údržba aplikačního programového vybavení pro blok podpůrné systémy ZDV, DMS (ATV), AAA, ATR, Skan OCR
nadlimitní Zadáno
Vývoj a údržba aplikačního programového vybavení pro oblast důchodové dávky
nadlimitní Zadáno
Vývoj a údržba aplikačního programového vybavení pro oblast Správa nárokových podkladů
nadlimitní Zadáno
Vývoj a údržba aplikačního programového vybavení pro oblast Správa údajové základny
nadlimitní Zadáno
Vývoj a údržba aplikačního programového vybavení pro pojistné dávky a statistiky
nadlimitní Zadáno
Vývoj a údržba aplikačního programového vybavení pro výběr pojistného důchodového pojištění OSVČ a kontrolní činnost
nadlimitní Zadáno
Vývoj a údržba aplikačního programového vybavení pro výběr pojistného od zaměstnavatelů a nemocenského pojištění OSVČ
nadlimitní Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016