Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Utváření otevřeného Fóra ESF v ČR
VZ malého rozsahu Zadáno
Uzavření rámcové smlouvy na nákup aktivních prvků a rozšiřujících modulů
nadlimitní Zadáno
Uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních služeb pro Českou republiku – Ministerstvo práce a sociálních věcí
nadlimitní Zadáno 19.02.2013 10:00
„Uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních služeb pro MPSV – 1. část“ - minitendr - „Dodávka technického řešení pro zajištění monitoringu ESF projektů a evaluace ESF a APZ projektů“
nadlimitní Zadáno
„Uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních služeb pro MPSV – 1. část“ - minitendr - „Informační systém o průměrném výdělku v letech 2014 a 2015“
nadlimitní Zadáno
„Uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních služeb pro MPSV – 1. část“ - minitendr - „Komplexní řešení agendových informačních systémů pro zpracování nepojistných sociálních dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti“
nadlimitní Zadáno
„Uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních služeb pro MPSV – 1. část“ - minitendr - „Nastavení jednotné politiky bezpečnosti v resortu MPSV“
nadlimitní Zadáno
Uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních služeb pro MPSV – 1. část - Minitendr - „Oprava oken v objektu MPSV“
nadlimitní Zadáno
Uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních služeb pro MPSV – 2. část - minitendr - Právní analýza obsahu smlouvy na veřejnou zakázku „Národní centrum podpory transformace sociálních služeb“
nadlimitní Zadáno
Uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních služeb pro MPSV – 2. část - minitendr - „Právní studie k možnosti dispozice, resp. oprávnění užití aplikačního programového vybavení (vč. zdrojových kódů)“
nadlimitní Zadáno
Uzavření rámcové smlouvy pro oblast napojení IIS ČSSZ na ISZR
nadlimitní Zadáno 06.06.2013 12:00
VŘ 003 - Administrativní řízení projektu
VZ malého rozsahu Uzavřeno
Vybavení datových center zálohovacími systémy včetně zálohovacího software
nadlimitní Zadáno 21.08.2013 12:00
Výběr dodavatele tiskových kazet pro mobilní kanceláře
VZ malého rozsahu Zadáno
"Výběr dodavatelů rekvalifikačních kurzů a poradenského programu pro Kraj Vysočina na období 2012 - 2015"
nadlimitní Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016