Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních služeb pro MPSV – 1. část“ - minitendr - „Informační systém o průměrném výdělku v letech 2014 a 2015“
nadlimitní Zadáno
„Uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních služeb pro MPSV – 1. část“ - minitendr - „Komplexní řešení agendových informačních systémů pro zpracování nepojistných sociálních dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti“
nadlimitní Zadáno
„Uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních služeb pro MPSV – 1. část“ - minitendr - „Nastavení jednotné politiky bezpečnosti v resortu MPSV“
nadlimitní Zadáno
Uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních služeb pro MPSV – 1. část - Minitendr - „Oprava oken v objektu MPSV“
nadlimitní Zadáno
Uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních služeb pro MPSV – 2. část - minitendr - Právní analýza obsahu smlouvy na veřejnou zakázku „Národní centrum podpory transformace sociálních služeb“
nadlimitní Zadáno
Uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních služeb pro MPSV – 2. část - minitendr - „Právní studie k možnosti dispozice, resp. oprávnění užití aplikačního programového vybavení (vč. zdrojových kódů)“
nadlimitní Zadáno
Uzavření rámcové smlouvy pro oblast napojení IIS ČSSZ na ISZR
nadlimitní Zadáno 06.06.2013 12:00
VŘ 003 - Administrativní řízení projektu
VZ malého rozsahu Uzavřeno
Vybavení datových center zálohovacími systémy včetně zálohovacího software
nadlimitní Zadáno 21.08.2013 12:00
"Výběr dodavatelů rekvalifikačních kurzů a poradenského programu pro Kraj Vysočina na období 2012 - 2015"
nadlimitní Zadáno
Vypracování jednotné metodiky řízení projektů na MPSV vč. zajištění komplexní konzultační podpory a souvisejících vzdělávacích aktivit - opce
nadlimitní Zadáno
Vypracování koncepce rozvoje klíčových webových aplikací ŘO OP LZZ a studie proveditelnosti dalšího vývoje web aplikací pro programové období 2014+
VZ malého rozsahu Zadáno
Vytvoření a ověření strategie náborové kampaně
VZ malého rozsahu Zadáno
Vytvoření minimálního rámce sítě služeb na krajské úrovni
VZ malého rozsahu Zadáno
Vytvoření, provoz a rozvoj informačního systému pro zajištění monitoringu a vyhodnocování projektů ESF (IS ESF 2014+) a zajištění služeb společného technologického rámce (frameworku) pro webové aplikace zadavatele
nadlimitní Zadáno 19.08.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016