Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytování poradenských služeb - rozšiřující školení metodiky řízení projektů ČSSZ
nadlimitní Zadáno
Poskytování právních služeb v oblasti veřejných zakázek
nadlimitní Zadáno
Poskytování služeb technické podpory a dlouhodobého rozvoje elektronické spisové služby
nadlimitní Zadáno
Postupné vymalování společných prostor a kanceláří budov Ministerstva práce a sociálních věcí
VZ malého rozsahu Zadáno
Pozáruční servis, opravy kopírovacích zařízení včetně dodávky sportřebního materiálu a náhradních dílů
podlimitní Vyhodnoceno 16.04.2012 15:00
Pracoviště ČSSZ České Budějovice - malování
VZ malého rozsahu Zadáno
Pracoviště ČSSZ České Budějovice - nákup kancelářských židlí
VZ malého rozsahu Zadáno
Pracoviště ČSSZ České Budějovice - obnova a pořízení klimatizačních zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno
Pracoviště ČSSZ České Budějovice - oprava EPS
VZ malého rozsahu Zadáno
Právní služby
VZ malého rozsahu Zadáno
Prodloužení poskytování služeb podpory HW a SW centrálního datového úložiště
nadlimitní Zadáno
Prodloužení poskytování služeb tiskových výstupů
nadlimitní Zadáno
Profylaxe serverů
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení analýzy a návrh postupu nasazení zaručeného elektronického archivu
VZ malého rozsahu Zadáno
Provedení externího auditu 8 regionálních individuálních projektů
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016