Veřejná zakázka: Právní služby

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000006
Id předchozího profilu ve VVZ: 213916

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 632
Systémové číslo: P15V00000621

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Právní služby
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování právních služeb a právního poradenství související s činností Zadavatele, a to zejména s realizací projektu „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/41.0001 financovaného z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (výzva č. 41 OP VK) a s budoucí realizací Zadavatelem blíže nespecifikovaných projektů spolufinancovaných z OP LZZ. Bude se zejména jednat o komplexní právní zastupování zadavatele v řízeních před soudy a jinými orgány; komplexní právní poradenství, a to včetně přípravy podkladů a právních stanovisek; poskytování právních konzultací, účastí a zastupování Zadavatele při jednáních, přípravě a posuzování návrhů smluv, zejména v oblasti zákona č. 108/2006 Sb. a zákona č. 372/2011 Sb. a jiných právních předpisů. S vybraným uchazečem bude pro účely plnění veřejné zakázky uzavřena obdoba rámcové smlouvy ve smyslu § 11 ve vazbě na § 92 zákona (dále jen „rámcová smlouva“). Rámcová smlouva bude konstruována tak, aby obsahovala veškeré podmínky plnění veřejné zakázky ve vztahu ke svému obsahu. Rozsah požadovaných služeb bude vycházet z aktuálních potřeb Zadavatele, které bude Zadavatel detailně specifikovat v jednotlivých dílčích objednávkách. Při plnění veřejné zakázky budou vybranému uchazeči průběžně zadávány Zadavatelem či jeho zástupcem jednotlivé úkoly a pokyny. Zadavatel předpokládá celkový rozsah činnosti za celou dobu plnění veřejné zakázky cca. 400 hodin.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Uveřejnění výsledku po podpisu smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 760 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Fond dalšího vzdělávání
 • IČO: 00405698
 • Poštovní adresa:
  Na Maninách 876/7
  170 00 Praha - Praha 7
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 509670

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky