Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Periodické tiskoviny pro MPSV na roky 2014 a 2015
VZ malého rozsahu Zadáno
Pilotní ověřování sítě služeb v Karlovarském kraji - rámcová smlouva
nadlimitní Zadáno 17.09.2013 10:00
Pilotní ověřování sítě služeb v Pardubickém kraji - rámcová smlouva
nadlimitní Zadáno 16.09.2013 10:00
Pilotní ověřování služeb pro pěstounskou péči Královéhradecký kraj – rámcová smlouva
podlimitní Zadáno 16.01.2014 10:00
Pilotní ověřování služeb pro pěstounskou péči Moravskoslezský kraj – rámcová smlouva
nadlimitní Zadáno 11.09.2013 10:00
Pilotní ověřování služeb pro pěstounskou péči Zlínský kraj – rámcová smlouva
nadlimitní Zadáno 10.09.2013 10:00
Podpora centralizace podpůrných činností resortu MPSV
VZ malého rozsahu Zadáno
Podpora pracovního uplatnění starších osob
nadlimitní Zadáno 10.07.2013 10:00
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidel a havarijní pojištění vozidel ČSSZ
nadlimitní Zadáno 23.09.2013 12:00
Poradenské služby v oblasti veřejných zakázek
VZ malého rozsahu Zadáno
Poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané
VZ malého rozsahu Hodnocení
Pořízení Blade serverů
nadlimitní Zadáno
Pořízení infrastrukturních serverů a diskových polí
nadlimitní Zadáno 09.01.2013 12:00
Poskytnutí právního poradenství k ekonomickému informačnímu systému
VZ malého rozsahu Zadáno
Poskytnutí služby pro zajištění provozu CVS
nadlimitní Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016