Veřejná zakázka: Poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000023
Id předchozího profilu ve VVZ: 213916

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 649
Systémové číslo: P15V00000638

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (FDV) V RÁMCI PROJEKTU “PRACOVNÍ NÁVYKY jako komplex
individuálního poradenství , cíleného zaškolení, aktivizace místních aktérů a rozvoje potenciálu” (reg.
č. CZ 1.04./2.1.00/03.00018) hledá tyto odborníky z řad pomáhajících profesí:
- kariérové / pracovní poradce či konzultanty,
- kouče zaměřené na oblast budování kariéry,
- konzultanty lidských zdrojů zaměřené na oblast budování kariéry,
- psychology se zkušeností v oblasti kariérního / pracovního poradenství
- sociální pracovníky se zkušeností v oblasti kariérního / pracovního poradenství
- pedagogy se zkušeností v oblasti kariérního / pracovního poradenství
- facilitátory se zkušeností v oblasti kariérního / pracovního poradenství
- výchovné poradce se zkušeností v oblasti kariérního / pracovního poradenství
- speciální pedagogy se zkušeností v oblasti kariérního / pracovního poradenství
- případně další relevantní odborníky, kteří mají zkušenosti v oblasti kariérního / pracovního poradenství
Tito odborníci budou v projektu zapojeni jako EXTERNÍ PORADCI pro stěžejní aktivitu, kterou
je individuální poradenství. Externí spolupráce bude probíhat na základě trojstranné smlouvy o
individuálním poradenství mezi účastníkem poradenství, vyzyvatelem a odborníkem - poradcem.
Do projektu se nemohou hlásit organizační složky státu a státní příspěvkové organizace.
Externí poradce bude v rámci projektu zajišťovat individuální poradenství pro dlouhodobě
nezaměstnané, kteří jsou evidování jako uchazeči o zaměstnání příslušného kontaktního pracoviště
Úřadu práce ČR déle než 1 rok, déle než 2 roky, déle než 5 let.
Externí poradci se mohou hlásit kontinuálně. Projekt již odstartoval a aktivita individuální poradenství
bude realizována do 30. 4. 2015.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu

Zadavatel

 • Úřední název: Fond dalšího vzdělávání
 • IČO: 00405698
 • Poštovní adresa:
  Na Maninách 876/7
  170 00 Praha - Praha 7
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 509670

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy