Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Evaluace projektů OP LZZ zaměřených na poskytování sociálních služeb
VZ malého rozsahu Zadáno
Ex-ante evaluace programového dokumentu ESF v gesci MPSV pro období 2014-2020
podlimitní Zadáno 21.08.2012 10:00
Expertní podpora udržitelnosti Projektu 159
VZ malého rozsahu Zadáno
Fyzická ostraha budovy budovy ÚP ČR II
VZ malého rozsahu Zadáno
Havarijní pojištění motorových vozidel České správy sociálního zabezpečení
VZ malého rozsahu Zadáno
Hygienické potřeby
VZ malého rozsahu Zadáno
Inovace systému kvality sociálních služeb
nadlimitní Zadáno 14.03.2012 15:00
Kancelářské potřeby
VZ malého rozsahu Zadáno
Kancelářské vybavení pro realizační tým
VZ malého rozsahu Zadáno
Komplexní analýza a vytvoření procesního modelu agend v návaznosti na koncepci Jednoho inkasního místa (JIM), a vytvoření pravidel fungování nového procesního modelu
nadlimitní Zadáno 18.01.2013 10:00
Komunikační infrastruktura - datové služby III
nadlimitní Zadáno
Komunikační infrastruktura - hlasové služby I
nadlimitní Zadáno
Komunikační infrastruktura - hlasové služby II
nadlimitní Zadáno
Kontrola projektů prováděná u příjemců OP LZZ
nadlimitní Zadáno 17.12.2012 10:00
Kontroly ZS individuálních a grantových projektů OP LZZ na místě – realizace opčního práva
nadlimitní Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016