Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Disková pole pro bladové farmy a dovybavení SAN infrastruktury
nadlimitní Zadáno 12.08.2013 12:00
Dodatek č. 7 ke smlouvě o poskytování služeb s IBM č. CHG044N
nadlimitní Zadáno
Dodávka a implementace informačního a komunikačního rozhraní pro Projekt 159
nadlimitní Zadáno
Dodávka kancelářských, hygienických a dalších obdobných potřeb
podlimitní Zadáno 13.05.2013 12:00
Dodávka licencí a HW infrastruktury pro Projekt 159
nadlimitní Zadáno 30.10.2013 12:00
Dodávka obálek pro ÚOJ a ústředí ČSSZ
nadlimitní Zadáno 15.04.2014 12:00
Dodávka tepelné energie do budovy Dobrovského 25, Praha 7
nadlimitní Zadáno
Dodávka tiskopisů pro ÚOJ a ústředí ČSSZ
nadlimitní Zadáno 14.04.2014 12:00
Dodávky ICT (druhé)
podlimitní Zadáno
Dodávky ICT (4. vypsání)
podlimitní Zadáno
"Dodávky kancelářského papíru pro potřeby ústředí ČSSZ "
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávky kancelářských a hygienických potřeb pro potřeby ústředí České správy sociálního zabezpečení
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2014 12:00
Dodávky tonerů a pásek pro potřeby České správy sociálního zabezpečení
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodávky tonerů pro potřeby ústředí České správy sociálního zabezpečení
VZ malého rozsahu Zadáno
Evaluace podpory sociálního a inkluzivního podnikání v OP LZZ
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016