Veřejná zakázka: Dodávky ICT (4. vypsání)

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000009
Id předchozího profilu ve VVZ: 213916

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 635
Systémové číslo: P15V00000624
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávky ICT (4. vypsání)
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka informačních a komunikačních technologií (ICT) v minimálních parametrech a v rozsahu ve specifikaci předmětu plnění, která tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.
Předmět veřejné zakázky je v souladu s § 98 zákona rozdělen na celkem 6 následujících částí:
část I) Notebooky
část II) Periferie k notebookům
část III) Elektronika
část IV) Fototechnika
část V) Kancelářské doplňky
část VI) Digitalizační zařízení
Uchazeč je oprávněn podat nabídku na jednu, více, či všechny části veřejné zakázky. Pro každou část plnění veřejné zakázky bude uzavřena samostatná smlouva, případně smlouva pokrávající více částí veřejné zakázky, bude-li ve více částech veřejné zakázky vybrán jeden (stejný) dodavatel
Místo plnění: Místem plnění veřejné zakázky je Hlavní město Praha, sídlo Zadavatele na adrese Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, případně jiné místo na území hlavního města Praha stanovené Zadavatelem

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 423 821 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Fond dalšího vzdělávání
 • IČO: 00405698
 • Poštovní adresa:
  Na Maninách 876/7
  170 00 Praha - Praha 7
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 509670

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky