Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Služba na zajištění provozu a expertní podpory datové sítě
nadlimitní Zadáno 27.05.2014 12:00
Služby vytvoření a provozu informačního systému pro projekt Stáže ve firmách - vzdělávání praxí
VZ malého rozsahu Zadáno
Spotřební materiál pro kancelářskou techniku
nadlimitní Zadáno 04.04.2013 10:00
Spotřební materiál pro tisková zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno
Studie nástrojů APZ
podlimitní Zadáno 06.01.2014 10:00
Studie proveditelnosti - Implementace rozhodovacích procesů do dynamického mikrosimulačního modelu důchodového systému
nadlimitní Zadáno 16.12.2013 10:00
SÚIP - zajištění specializovaných činností SÚIP
VZ malého rozsahu Zadáno
Tvorba a implementace systému provozního monitoringu
nadlimitní Zadáno 06.05.2013 12:00
Tvorba a realizace systému vzdělávání inspektorů SUIP
VZ malého rozsahu Zadáno
ÚP ČR - Děčín - opravy objektu Březinova č. p. 442
VZ malého rozsahu Zadáno
Úprava a doplnění servicedesku a funkcionality dle požadavků řešitelů
VZ malého rozsahu Zadáno
Úprava stávajících DIGI aplikací v návaznosti na implementaci Registru IKP
nadlimitní Zadáno
Úprava stávajících KE aplikací v návaznosti na implementaci Registru IKP
nadlimitní Zadáno
Úpravy APV exekuce
nadlimitní Zadáno
Úpravy APV podpůrných systémů
nadlimitní Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016