Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Poradenské činnosti v Jihočeském kraji 2015 - 2018
nadlimitní Zadáno 18.11.2014 15.01.2015 10:00
Zajištění vzdělávání pracovníků veřejné správy, včetně zpracování vstupní analýzy, vzdělávacího modulu a školicích materiálů II.
nadlimitní Zadáno 18.11.2014 12.01.2015 13:00
Spotřební materiál do tiskáren 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2014
Zajištění digitalizace písemností referátů státní sociální podpory pro Úřad práce ČR, krajskou pobočku v Olomouci
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.11.2014 24.11.2014 00:00
Nákup kancelářských křesel, klientských židlí a lavic
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2014 21.11.2014 14:00
Pojištění motorových vozidel
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2014 24.11.2014 00:00
Servis informačního systému REUIP
nadlimitní Zadáno 10.11.2014
Implementace individuálních rozhodovacích procesů do dynamického mikrosimulačního modelu důchodového systému MPSV
podlimitní Zadáno 04.11.2014 04.12.2014 10:00
Rekvalifikační kurzy – Královéhradecký kraj 2015 - 2018
nadlimitní Zadáno 04.11.2014 22.12.2014 09:30
Zajištění svozu a zneškodnění komunálního odpadu pro potřeby ústředí České správy sociálního zabezpečení
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2014 20.11.2014 12:00
Stavební opravy - oprava vchodu a nájezdové rampy, oprava WC pro invalidy, oprava podatelny na OSSZ Chrudim
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2014 13.11.2014 09:00
Uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních služeb pro MPSV – 1. část“ - minitendr - „Servisní podpora a další rozvoj informačního systému SÚIP
nadlimitní Zadáno 31.10.2014 13.11.2014 15:00
Rekvalifikace pro Moravskoslezský kraj II
nadlimitní Zadáno 29.10.2014 22.12.2014 00:00
„Výroba výukových filmů ke vzdělávacímu programu PRIDE v ČR“
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2014 12.11.2014 10:00
Nákup čteček čárového kódu pro Českou správu sociálního zabezpečení
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2014 04.11.2014 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016