Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Version upgrade systému antivirové ochrany
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2014 15.04.2014 08:00
Technika pro realizační tým II.
VZ malého rozsahu Zadáno 27.06.2014
Tiskárny 2014
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2014
Profesní kvalifikace pro Kraj Vysočina
nadlimitní Zadáno 23.06.2014 27.08.2014 00:00
„Studie proveditelnosti pro nastavení účetních a ekonomických standardů pro oblast sociálních služeb II.“
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2014 30.06.2014 10:00
Zabezpečení dotazníkového šetření pro účely projektu "Koordinace profesního vzdělávání jako nástroje služeb zaměstnanosti"
podlimitní Zadáno 19.06.2014
Revize elektrospotřebičů
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2014 03.07.2014 09:00
Odborná praxe osob do 30 let věku u Úřadu práce ČR v letech 2014 - 2016
nadlimitní Zadáno 18.06.2014 21.08.2014 00:00
Provozní a expertní podpora aplikací IKR (EBQ a ESB)
nadlimitní Zadáno 18.06.2014 02.07.2014 10:00
Zajištění E-learningové platformy pro provoz e-learningového kurzu pro cílovou skupinu projektu „Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2“ II.
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2014
Nákup audiovizuální techniky pro potřeby ČSSZ
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2014 17.06.2014 12:00
ÚP ČR - Louny - plynová přípojka a vybudování kotelny v budově Pod Nemocnicí 2380
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2014 23.06.2014 00:00
Analýza informovanosti cílových skupin a dopadů realizovaných opatření
VZ malého rozsahu Zadáno 30.05.2014
Nákup kancelářských potřeb pro ÚP ČR
nadlimitní Zadáno 29.05.2014 25.08.2014 00:00
ÚP ČR Havířov - výběrové řízení na dodavatele
nadlimitní Zadáno 21.05.2014 12.06.2014 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016