Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zabezpečení informační podpory Znalostní báze DPV
podlimitní Zadáno 17.12.2014
„Podpora HW a SW pro potřeby datových center a záložních a detašovaných pracovišť MPSV“
nadlimitní Zadáno 16.12.2014 19.12.2014 14:00
Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – IS SOCIÁLNÍ DÁVKY
nadlimitní Zadáno 10.12.2014 02.03.2015 14:00
Stavební opravy - úpravy pro serverovnu v Trojské ulici
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2014 19.12.2014 12:00
Uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních služeb pro MPSV – 1. část“ - minitendr - „Upgrade, rozšíření a zajištění provozu centrálních hlasových služeb resortu MPSV“
nadlimitní Zadáno 10.12.2014 22.12.2014 14:00
PSSZ rekonstrukce obvodového pláště a kotelny Trojská 13a, Praha 8 - přípravné práce
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2014 23.12.2014 12:00
Poradenstvím ke zlepšení orientace Pražanů na trhu práce
nadlimitní Zadáno 02.12.2014 31.01.2018 10:00
Dodávka propagačních předmětů
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2014
Průklest a kácení stromů a odstraňování ruderálního porostu a čištění šachet a odvodňovacích kanálů; část A a B
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2014 12.12.2014 12:00
Veřejná zakázka: Průklest a kácení stromů a odstraňování ruderálního porostu a čištění šachet a odvodňovacích kanálů; část A a B
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2014 12.12.2014 12:00
Nákup tonerů
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2014
Nákup kancelářských židlí
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2014 03.12.2014 11:00
Rekvalifikace pro Prahu IV.
nadlimitní Zadáno 22.11.2014 12.03.2018 13:00
Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – IS ZAMĚSTNANOST
nadlimitní Zadáno 21.11.2014 06.02.2015 14:00
OSSZ Jihlava - rekonstrukce budovy - ulice Brtnická
podlimitní Zadáno 20.11.2014 16.01.2015 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016