Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pracovní diagnostika II.
podlimitní Zadáno 12.09.2014
Poradenství ve Zlínském kraji
nadlimitní Zadáno 11.09.2014 04.11.2014 00:00
Zajištění vzdělávání v rámci projektu Rozvoj služeb v oblasti volných pracovních míst
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2014 22.09.2014 11:00
Výměna a oprava výplní otvorů v objektu MPSV II.
nadlimitní Zadáno 03.09.2014 22.10.2014 10:00
ÚP ČR - DODÁVKA A MONTÁŽ KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU II
nadlimitní Zadáno 02.09.2014 29.10.2014 00:00
Zajištění ekologického úklidu v objektu MPSV
nadlimitní Zadáno 02.09.2014 29.10.2014 10:00
ČSSZ - stavební úpravy budovy ubytovny ústředí - dodatečné stavební práce (vícepráce)
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2014 15.09.2014 12:00
ČSSZ - stavební úpravy budovy ubytovny ústředí - dodatečné stavební práce (změna stavby)
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2014 15.09.2014 12:00
Poštovní služby IV.
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2014
Evaluace dopadů a dobré praxe OP LZZ na základě případových studií a jejich meta-analýzy
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2014
Zajištění kompletního vydavatelského servisu časopisu Národní pojištění pro potřeby ČSSZ pro rok 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2014 29.08.2014 14:00
ÚP ČR Písek nábřeží 1.máje 2259 - výměna oken a balk.dveří, rekonstrukce střechy - část rekonstrukce střechy
VZ malého rozsahu Zadáno 07.08.2014 22.08.2014 00:00
ÚP ČR Písek - výměna oken a balkonových dveří, rekonstrukce střechy, nábřeží 1.máje 2259 - část výměna oken a balk.dveří
VZ malého rozsahu Zadáno 07.08.2014 22.08.2014 00:00
ÚP ČR - Jindřichův Hradec, Janderova 147 - rekonstrukce havarijního stavu fasády
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2014 20.08.2014 00:00
Posouzení klimatizačních zařízení serveroven územních organizačních jednotek ČSSZ, návrh technologického řešení nevyhovujícího stavu, vypracování technické části zadávací dokumentace VZ na výběr dodavatele vč. kontrolního rozpočtu 
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2014 14.08.2014 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016