Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ČSSZ - stavební úpravy budovy ubytovny ústředí - dodatečné stavební práce (změna stavby)
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2014 15.09.2014 12:00
Dodávka notebooků
nadlimitní Zadáno 25.08.2014
Poštovní služby IV.
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2014
Evaluace dopadů a dobré praxe OP LZZ na základě případových studií a jejich meta-analýzy
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2014
Zajištění kompletního vydavatelského servisu časopisu Národní pojištění pro potřeby ČSSZ pro rok 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2014 29.08.2014 14:00
Dodávka notebooků, dataprojektorů a příslušenství k těmto zařízením
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2014
ÚP ČR Písek nábřeží 1.máje 2259 - výměna oken a balk.dveří, rekonstrukce střechy - část rekonstrukce střechy
VZ malého rozsahu Zadáno 07.08.2014 22.08.2014 00:00
ÚP ČR Písek - výměna oken a balkonových dveří, rekonstrukce střechy, nábřeží 1.máje 2259 - část výměna oken a balk.dveří
VZ malého rozsahu Zadáno 07.08.2014 22.08.2014 00:00
ÚP ČR - Jindřichův Hradec, Janderova 147 - rekonstrukce havarijního stavu fasády
VZ malého rozsahu Zadáno 06.08.2014 20.08.2014 00:00
Posouzení klimatizačních zařízení serveroven územních organizačních jednotek ČSSZ, návrh technologického řešení nevyhovujícího stavu, vypracování technické části zadávací dokumentace VZ na výběr dodavatele vč. kontrolního rozpočtu 
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2014 14.08.2014 12:00
Dodávka a montáž nábytku_ÚS
nadlimitní Zadáno 01.08.2014 24.09.2014 00:00
Dodávky hygienických potřeb a mycích a čisticích prostředků pro OSSZ v působnosti ČSSZ pracoviště Ostrava
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2014 15.08.2014 08:00
Rekvalifikační kurzy v Jihočeském kraji 2015 - 2018
nadlimitní Zadáno 31.07.2014 22.09.2014 12:00
Zabezpečení dotazníkového šetření pro účely projektu „Podpora neformálních pečovatelů“
podlimitní Zadáno 29.07.2014
ČSSZ - RS - Výběr pojistného od zaměstnavatelů a nemocenského pojištění OSVČ
nadlimitní Zadáno 24.07.2014 30.07.2014 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016