Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění dodávky služeb pro komplexní podporu správy a evidence dokumentů Úřadu práce České republiky
nadlimitní Zadáno 14.01.2014 15.01.2014 00:00
ÚP ČR Pardubice - Výběrové řízení na dodavatele stavby
nadlimitní Zadáno 23.12.2013 26.02.2014 00:00
Stravenky pro cílovou skupinu projektů „Stáže ve firmách“ a „Stáže ve firmách II“
nadlimitní Zadáno 18.12.2013
Nákup služeb vzdělávání pro pracovníky projektu MIKOP
podlimitní Zadáno 18.12.2013 29.01.2014 00:00
Nákup notebooků
nadlimitní Zadáno 17.12.2013
Pracovnělékařské služby - pravidelný dohled
podlimitní Zadáno 05.12.2013 20.12.2013 00:00
Vypracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) II
podlimitní Zadáno 03.12.2013 18.12.2013 00:00
Další profesní vzdělávání zaměstnanců FDV, ohrožených na trhu práce
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2013
Výběr dodavatele venkovních úprav a oplocení
nadlimitní Zadáno 24.10.2013 15.11.2013 00:00
Pojištění motorových vozidel
podlimitní Zadáno 16.10.2013 01.11.2013 00:00
ÚP ČR Tábor - rekonstrukce kotelny
VZ malého rozsahu Zadáno 08.10.2013 21.10.2013 00:00
Závěrečný audit projektů spolufinancovaných z OP VK a OP LZZ
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2013
Rekvalifikace pro Moravskoslezský kraj
nadlimitní Zadáno 02.10.2013 09.12.2013 00:00
Rámcová smlouva na nákup inzerce v tištěných, online médiích a outdoorových plochách
nadlimitní Zadáno 13.09.2013
Vytvoření webového portálu projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání - dodatek č. 1
nadlimitní Zadáno 11.09.2013
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016