Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pojištění motorových vozidel
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2014 24.11.2014 00:00
Implementace individuálních rozhodovacích procesů do dynamického mikrosimulačního modelu důchodového systému MPSV
podlimitní Zadáno 04.11.2014 04.12.2014 10:00
Rekvalifikační kurzy – Královéhradecký kraj 2015 - 2018
nadlimitní Zadáno 04.11.2014 22.12.2014 09:30
Zajištění svozu a zneškodnění komunálního odpadu pro potřeby ústředí České správy sociálního zabezpečení
VZ malého rozsahu Zadáno 04.11.2014 20.11.2014 12:00
Stavební opravy - oprava vchodu a nájezdové rampy, oprava WC pro invalidy, oprava podatelny na OSSZ Chrudim
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2014 13.11.2014 09:00
Uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních služeb pro MPSV – 1. část“ - minitendr - „Servisní podpora a další rozvoj informačního systému SÚIP
nadlimitní Zadáno 31.10.2014 13.11.2014 15:00
Rekvalifikace pro Moravskoslezský kraj II
nadlimitní Zadáno 29.10.2014 22.12.2014 00:00
„Výroba výukových filmů ke vzdělávacímu programu PRIDE v ČR“
VZ malého rozsahu Zadáno 24.10.2014 12.11.2014 10:00
Nákup čteček čárového kódu pro Českou správu sociálního zabezpečení
VZ malého rozsahu Zadáno 23.10.2014 04.11.2014 09:00
Pilotní ověřování sítě služeb v Karlovarském kraji – rámcová smlouva II.
nadlimitní Zadáno 23.10.2014 05.01.2015 12:00
Pilotní ověřování sítě služeb v Pardubickém kraji – rámcová smlouva II.
nadlimitní Hodnocení 23.10.2014 05.01.2015 10:00
Pilotní ověřování služeb pro pěstounskou péči Moravskoslezský kraj – rámcová smlouva II.
nadlimitní Zadáno 23.10.2014 05.01.2015 14:00
Oprava přepážek pokladen a prostorů klientského centra OSSZ Příbram a PSSZ Trojské
VZ malého rozsahu Zadáno 22.10.2014 06.11.2014 11:00
Analýzy v oblasti náhradní rodinné péče
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2014 03.11.2014 10:00
„Vytvoření a ověření strategie náborové kampaně v Moravskoslezském kraji“
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2014 14.11.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016