Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění služby maintenance systému LANDESK ServiceDesk a jeho upgrade na nejvyšší certifikovanou verzi
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2015 01.04.2015 12:00
Provádění oprav slaboproudých systémů a jejich kabelových rozvodů
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2015 24.03.2015 10:00
Notebooky a mobilní zařízení 2015
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2015 19.03.2015 10:00
Rámcová smlouva na nákup inzerce v tisku, online médiích a outdoorových plochách v projektu „Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí
nadlimitní Vyhodnoceno 06.03.2015 19.05.2015 13:00
Zajištění pracovně-právní a personální agendy v souvislosti se zajištěním odborné praxe osob do 30 let věku u objednatele formou dočasného přidělení zaměstnanců na 12 měsíců
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2015 20.03.2015 23:59
Revize elektrospotřebičů pro všechny OSSZ v působnosti ČSSZ pracoviště Ostrava
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2015 12.03.2015 09:00
ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14 - výběr zhotovitele
nadlimitní Hodnocení 26.02.2015 29.04.2015 00:00
Metodické vedení a zajištění rozvoje systému rodinných konferencí a metodické vedení a zajištění rozvoje programu PRIDE v ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2015 18.03.2015 15:00
Obnova vozového parku - nákup 6 osobních vozidel
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2015 09.03.2015 10:00
„OIP Ostrava – rekonstrukce budovy ul. Na Šibeníku (dodatečné stavební práce I.)“
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2015 03.03.2015 10:00
Rekvalifikační kurzy v Jihočeském kraji 2015 – 2018 - opětovné vyhlášení
nadlimitní Zadáno 20.02.2015 15.04.2015 12:00
Minitendr - „Zajištění tvorby, rozvoje a podpory portálu esfcr.cz včetně integrace podpůrných webových aplikací“
nadlimitní Zadáno 17.02.2015 03.03.2015 12:00
Vytvoření informačního systému pro agendu akreditací v rámci projektu „Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách“
podlimitní Zadáno 13.02.2015 30.03.2015 10:00
Dodávky tonerů pro potřeby ústředí České správy sociálního zabezpečení
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2015 26.02.2015 08:30
Oprava interiérových jednokřídlových dveří výměnným způsobem
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2015 04.03.2015 17:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016