Veřejná zakázka: Zavedení a provoz informačního systému k projektu Systém efektivního řízení lidských zdrojů Úřadu práce ČR

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00100131
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053278

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 82
Systémové číslo: P15V00000072
Evidenční číslo zadavatele: 23/2014
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 499056
Počátek běhu lhůt: 02.07.2014
Nabídku podat do: 15.08.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zavedení a provoz informačního systému k projektu Systém efektivního řízení lidských zdrojů Úřadu práce ČR
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření a zavedení informačního systému do prostředí zadavatele, který bude plnit funkci vzdělávacího portálu podporujícího plánování, evidenci a realizaci vzdělávacích aktivit, dále funkci knihovny výukových materiálů, platformy pro hodnocení výkonnosti zaměstnanců a rovněž funkci manažerského informačního systému pro vyhodnocování výsledku vzdělávacích aktivit i hodnocení zaměstnanců, a to v rozsahu a souladu se zadávacími podmínkami.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dále zajištění školení pro 30 pracovníků zadavatele, a to v rozsahu 5 školících dnů v rozsahu 5 - 8 hodin (v rámci každého školícího dne musí být školeno vždy všech 30 pracovníků zadavatele), a to po obsahové, technické a organizační stránce, tj. zajištění samotného školení, vhodných prostor, materiálů a občerstvení (dopolední coffee break: káva/čaj, nealkoholický nápoj, 2x slané občerstvení; odpolední coffee break: káva/čaj, nealkoholický nápoj, 2x sladké občerstvení, zajištění oběda není požadováno, resp. zajišťuje zadavatel), a to a místě a termínech uvedených v článcích 3 a 4 této Smlouvy. Zajištění dopravy účastníků školení na/z místa konání není požadováno, resp. zajišťuje zadavatel).

Předmětem školení musí být informace a činnosti spojené s uchazečem dodávaným informačním systémem. Zadavatel požaduje, aby školení bylo ukončeno nejpozději do 31. 12. 2014.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní

Zadavatel

 • Úřední název: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • IČO: 00551023
 • Poštovní adresa:
  Na Poříčním právu 376/1
  128 01 Praha - Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 506495

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky