Veřejná zakázka: Zabezpečení dotazníkového šetření pro účely projektu „Podpora neformálních pečovatelů“

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000020
Id předchozího profilu ve VVZ: 213916

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 646
Systémové číslo: P15V00000635
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 29.07.2014

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zabezpečení dotazníkového šetření pro účely projektu „Podpora neformálních pečovatelů“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je poskytování externích služeb při přípravě a realizaci výběrového dotazníkového šetření (dále také „šetření“ nebo „plnění“) realizováno v rámci projektu „Podpora neformálních pečovatelů“ (reg. č. CZ.1.04/3.1.00/C6.00002). Šetření navazuje na podrobný sběr a analýzu sekundárních dat o neformálních pečovatelích a péči poskytované závislým osobám v domácím prostředí. Současně šetření představuje doplněk k paralelně probíhajícímu sběru kvalitativních primárních dat a východisko pro další analytické úkoly v rámci projektu.
Místo plnění: Místem plnění veřejné zakázky je Česká republika, Hlavní město Praha, sídlo zadavatele, sídlo vybraného uchazeče.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 900 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Fond dalšího vzdělávání
 • IČO: 00405698
 • Poštovní adresa:
  Na Maninách 876/7
  170 00 Praha - Praha 7
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 509670

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky