Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Provozní podpora aplikačního programového vybavení Posudky PSL
nadlimitní Zadáno
Překladatelské a tlumočnické služby
nadlimitní Zadáno 24.02.2014 10:00
Přeprava cenin
VZ malého rozsahu Zadáno
Připojení IIS ČSSZ k Informačnímu systému základních registrů a s tím související úpravy procesů a aplikací
nadlimitní Zadáno
Přípravné práce pro IOP - TDI, IČ a KooBOZP
nadlimitní Zadáno
Publicita projektu 159
nadlimitní Zadáno
Rámcová smlouva na poskytování odborných poradenských a konzultačních služeb v oblasti systémové integrace, služeb bezpečnosti informací, koordinace a implementace systémů IKT
nadlimitní Zadáno
Rámcová smlouva o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro exekuční činnost
nadlimitní Zadáno 22.04.2013 12:00
Rekonstrukce střechy jižní spojovací budovy ústředí ČSSZ
VZ malého rozsahu Zadáno
Rekvalifikace pro Prahu II. - Ostraha
nadlimitní Zadáno
Rekvalifikace pro Prahu II. - Pohostinství
nadlimitní Zadáno
Rozšíření bladových farem o aplikační servery
nadlimitní Zadáno 13.08.2013 12:00
Rozšíření B2B kanálu a Provisioning systému
VZ malého rozsahu Zadáno
Rozšíření datového úložiště pro Projekt 159
nadlimitní Zadáno
Rozšíření ekonomického informačního systému EKIS o službu autorizačního modulu
nadlimitní Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016