Veřejná zakázka: Poradenské služby v oblasti veřejných zakázek

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000004
Id předchozího profilu ve VVZ: 213916

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 630
Systémové číslo: P15V00000619

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poradenské služby v oblasti veřejných zakázek
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je poskytování odborných poradenských služeb v oblasti zadávání veřejných zakázek zadávaných v rámci projektu „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“ (výzva č. 41 OP VK), registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/41.0001 a dále v rámci blíže nespecifikovaných projektů financovaných z OP LZZ Zadavatelem teprve v budoucnu realizovaných.
Předmětem plnění je závazek dodavatele poskytnout Zadavateli odbornou podporu při zadávání veřejných zakázek v rámci projektů a projektových záměrů připravovaných a realizovaných Zadavatelem. Cílem a účelem veřejné zakázky je zajistit a poskytovat odbornou podporu zaměstnancům či pracovníkům Zadavatele při zadávání veřejných zakázek dle ZVZ či mimo řežim ZVZ a při řešení otázek a problémů souvisejících se zadáváním veřejných zakázek obecně (dále též jen „odborná problematika“).

Plnění veřejné zakázky bude spočívat zejména v/ve:
• konzultacích odborné problematiky pro pracovníky Zadavatele,
• účasti na jednáních, jejichž předmětem je odborná problematika,
• výkladu odborné problematiky zaměstnancům/pracovníkům Zadavatele,
• zpracování odborných stanovisek a podkladů k dílčím otázkám a aspetkům v oblasti odborné problematiky,
• zajištění jakýchkoliv úkonů a/nebo zastoupení Zadavatele (vč. komplexní administrace zadávacích či výběrových řízení) v souvislosti a při zadávání veřejných zakázek v zadávacích řízeních dle ZVZ nebo při realizaci veřejných zakázek mimo zadávací řízení (zejm. veřejných zakázek malého rozsahu) a/nebo podpora Zadavatele při takové činnosti vykonávané samotným Zadavatelem.
Dále souhrnně také jen „poradenské služby“.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Uveřejnění výsledku po podpisu smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu

Zadavatel

 • Úřední název: Fond dalšího vzdělávání
 • IČO: 00405698
 • Poštovní adresa:
  Na Maninách 876/7
  170 00 Praha - Praha 7
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 509670

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky