Veřejná zakázka: "ÚP ČR - Chomutov - rekonstrukce budovy, Cihlářská 4106" - zhotovitel stavby

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2989
Systémové číslo: P17V00000221
Evidenční číslo zadavatele: 013V032003401
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 06.04.2017
Nabídku podat do: 22.05.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: "ÚP ČR - Chomutov - rekonstrukce budovy, Cihlářská 4106" - zhotovitel stavby
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je zhotovení díla (stavby) v rozsahu stanoveném výzvou a touto ZD. Předmětem díla je zejména provedení a obstarání veškerých stavebních a montážních prací potřebných k dokončení výše uvedené veřejné zakázky a jejímu úspěšnému předání zadavateli. Veškerá plnění související se splněním veřejné zakázky zabezpečí zhotovitel na svůj náklad.
Podrobná specifikace veřejné zakázky, technická specifikace stavby, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stanovená v rozsahu dle § 2 vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a další požadavky na plnění, jsou obsaženy v projektové dokumentaci pro provedení stavby, které jsou přílohami č. 6 a 7 této ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Úřad práce ČR
 • IČO: 72496991
 • Poštovní adresa:
  Dobrovského 1278/25
  170 00 Praha - Praha 7
 • Název oddělení: KRP Ústí nad Labem
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512750

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mpsv.ezak.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky