Veřejná zakázka: Evaluace podpory kapacity sociálních partnerů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3119
Systémové číslo: P17V00000351
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Dynamický nákupní systém:
Dynamický nákupní systém pro standardní evaluace
Datum zahájení: 30.06.2017
Nabídku podat do: 14.07.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Evaluace podpory kapacity sociálních partnerů
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je evaluace podpory kapacity sociálních partnerů. Cílem této evaluace je získání kvalifikovaného dokumentu vypovídajícího o fungování a výsledcích/dopadech intervence do podpory kapacity sociálních partnerů, výzvy č. 03_15_002 OPZ a výzev č. 95 a B9 (OP LZZ). Účelem této evaluace je vhodné nastavení podpory kapacit sociálních partnerů v dalších (navazujících) výzvách OPZ.
Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v Příloze č. 1: Specifikace předmětu plnění ve vzorové Smlouvě, která tvoří Přílohu č. 1 této Výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zakázka v DNS zahájená výzvou
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • IČO: 00551023
 • Poštovní adresa:
  Na Poříčním právu 376/1
  128 01 Praha - Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 506495

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mpsv.ezak.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky