Veřejná zakázka: Průběžná evaluace individuálního projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3120
Systémové číslo: P17V00000352
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Dynamický nákupní systém:
Dynamický nákupní systém pro standardní evaluace
Datum zahájení: 30.06.2017
Nabídku podat do: 19.07.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Průběžná evaluace individuálního projektu Ministerstva práce a sociálních věcí „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je průběžná evaluace individuálního projektu „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“, který realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Hlavním cílem tohoto projektu je metodická podpora systému sociálního bydlení dle Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015-2025 a její implementace do praxe do konce roku 2020. Projekt má etablovat a rozvíjet systém sociálního bydlení v ČR prostřednictvím mezinárodní spolupráce, výzkumných aktivit, metodických podkladů a zřízením Kontaktního centra, jehož pracovníci se budou podílet na pilotáži systému sociálního bydlení a poskytovat metodickou podporu. Cílem evaluace je průběžné (formativní) hodnocení procesu realizace projektu a navržení jednotného systému hodnocení místních koncepcí sociálního bydlení, které s podporou ministerstva budou tvořit a realizovat spolupracující obce.
Součástí požadovaného plnění je také provedení prezentace každého z výstupů a závěrů/zjištění z příslušné části evaluace pro zástupce MPSV a případě další osoby (např. představitele zapojených obcí).
Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v Příloze č. 1: Specifikace předmětu plnění ve vzorové Smlouvě, která tvoří Přílohu č. 1 této Výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zakázka v DNS zahájená výzvou
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • IČO: 00551023
 • Poštovní adresa:
  Na Poříčním právu 376/1
  128 01 Praha - Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 506495

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mpsv.ezak.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky