Veřejná zakázka: Poskytování služeb požární ochrany pro objekty Ministerstva práce a sociálních věcí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3187
Systémové číslo: P17V00000419
Evidenční číslo zadavatele: 19/2017 VZMR
Datum zahájení: 03.07.2017
Nabídku podat do: 25.07.2017 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poskytování služeb požární ochrany pro objekty Ministerstva práce a sociálních věcí
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní zajištění služeb na úseku požární ochrany tak, aby byly splněny všechny zákonné podmínky v souladu s ustanovením Zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb. a prováděcích předpisů k zákonům. Jedná se zejména o následující služby na úseku požární ochrany (dále jen PO):
a) provádění preventivních požárních prohlídek 1 x za 3 měsíce včetně písemné zprávy;
b) vedení a upřesňování předepsané dokumentace PO;
c) provádění kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, tj. přenosných hasicích přístrojů, vnitřních odběrních míst, požárních uzávěrů otvorů, požárně bezpečnostních klapek;
d) provádění školení zaměstnanců o PO;
e) zpracování návrhů nápravných opatření;
f) technická pomoc v oblasti PO;
g) spolupráce s orgány státního požárního dozoru;
h) organizování cvičných požárních poplachů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Uveřejnění výsledku po podpisu smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 730 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • IČO: 00551023
 • Poštovní adresa:
  Na Poříčním právu 376/1
  128 01 Praha - Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 506495

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Na Poříčním právu 376/1
128 01 Praha - Praha 2

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky