Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Koordinační služby informačních a PR aktivit
podlimitní Zadáno 24.07.2012
Provedení externího auditu 8 vregionálních individuálních porjektů
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.07.2012 03.08.2012 00:00
Vytvoření obsahu e-learningových kurzů
podlimitní Zadáno 04.07.2012
Rámcová smlouva na nákup propagačních předmětů
podlimitní Zadáno 29.06.2012
Se sousedy k vzdělávání I
nadlimitní Zadáno 22.06.2012 14.08.2012 00:00
Výběr dodavatele osobních ochranných pracovních prostředků
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2012
Výběr dodavatelů vzdělávacích služeb - RS část 16 Informační technologie
nadlimitní Zadáno 30.05.2012 04.06.2012 00:00
Poskytovatel informačního systému zajišťující podporu administrace projektu OP LZZ
VZ malého rozsahu Zadáno 28.05.2012
Nájem mobilních kanceláří III
nadlimitní Zadáno 25.05.2012
Výběr agentury práce pro zabezpečení dočasného personálního posílení realizačního týmu regionálního individuálního projektu Se sousedy k vzdělávání I
nadlimitní Zadáno 05.05.2012 02.07.2012 00:00
Nákup osobních automobilů pro potřeby ÚP ČR
nadlimitní Zadáno 02.04.2012 28.05.2012 00:00
"Příležitost pro mladé v Olomouckém kraji"
nadlimitní Hodnocení 02.04.2012 10.07.2012 00:00
ÚP ČR - krajská pobočka v Hradci Králové: poradenské činnosti 2012-2015
nadlimitní Zadáno 31.03.2012 25.05.2012 11:00
ÚP ČR - krajská pobočka v Hradci Králové: rekvalifikační kurzy 2012-2015
nadlimitní Zadáno 31.03.2012 15.06.2012 11:00
Poradenské služby v oblasti sociální péče
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2012
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016