Veřejná zakázka: Procesní evaluace implementace Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3218
Systémové číslo: P17V00000450
Evidenční číslo zadavatele: DNS 01 (2017/10)
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Dynamický nákupní systém:
Dynamický nákupní systém pro standardní evaluace
Datum zahájení: 13.11.2017
Nabídku podat do: 04.12.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Procesní evaluace implementace Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám v rámci Operačního programu Zaměstnanost
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění dle této Smlouvy je dílčí evaluační šetření, které má vyhodnotit implementaci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (dále „KPSVL“) v rámci tří výzev Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).
Jedná se o procesní evaluaci, která má vyhodnotit zejména způsob čerpání přidělených finančních alokací v rámci obcí / skupin obcí zařazených do KPSVL a faktory, které ovlivňují míru čerpání a kvalitu projektových žádostí. Evaluace se tedy nezaměřuje na hodnocení samotné realizace projektů.
Hodnoceny budou také výhody a nevýhody čerpání finančních prostředků OPZ v rámci KPSVL.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: zakázka v DNS zahájená výzvou
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 690 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • IČO: 00551023
 • Poštovní adresa:
  Na Poříčním právu 376/1
  128 01 Praha - Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 506495

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mpsv.ezak.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky