Veřejná zakázka: Služby podpory provozu a rozvoje CA Service Desk Manager MPSV

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3226
Systémové číslo: P17V00000458
Evidenční číslo zadavatele: VZ 30/2017
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-033609
Datum zahájení: 28.11.2017
Nabídku podat do: 12.03.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Služby podpory provozu a rozvoje CA Service Desk Manager MPSV
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele, se kterým bude uzavřena smlouva na dobu určitou, konkrétně na čtyři roky. Předmětem této smlouvy bude zajištění podpory provozu a rozvoje centrálního řešení help desku a service desku na MPSV, s využitím softwarového řešení CA Service Desk Manager (dále jen „CA SDM“), a to vše v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

POZOR!!! Příloha č.6b zadávací dokumentace obsahuje důvěrné informace. Tato část zadávací dokumentace bude poskytnuta dodavatelům v souladu s § 36 odst. 8 ve spojení s § 96 odst. 2 ZZVZ pouze na základě žádosti a oproti předložení podepsané Dohody ochraně důvěrných informací (dále jen „NDA“). Vzor NDA, tvořící přílohu č. 8 zadávací dokumentace, je uveřejněn současně se zadávací dokumentací na profilu zadavatele k volnému stažení. Podrobnosti o způsobu podepisování NDA jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vč. vyhrazené změny závazku činí: 123.000.000,- Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez vyhrazené změny závazku: 118.500.000,- Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota vyhrazené změny závazku: 4.500.000,- Kč bez DPH.

Bližší informace - viz zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 123 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • IČO: 00551023
 • Poštovní adresa:
  Na Poříčním právu 376/1
  128 01 Praha - Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 506495

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mpsv.ezak.cz), na profilu zadavatele: https://mpsv.ezak.cz/profile_display_2.html; konkrétně k veřejné zakázce: https://mpsv.ezak.cz/vz00003226

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky