Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Služby podpory provozu a rozvoje CA Service Desk Manager MPSV
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele, se kterým bude uzavřena smlouva na dobu určitou, konkrétně na čtyři roky. Předmětem této smlouvy bude zajištění podpory provozu a rozvoje centrálního řešení help desku a service desku na MPSV, s využitím softwarového řešení CA Service Desk Manager (dále jen „CA SDM“), a to vše v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

POZOR!!! Příloha č.6b zadávací dokumentace obsahuje důvěrné informace. Tato část zadávací dokumentace bude poskytnuta dodavatelům v souladu s § 36 odst. 8 ve spojení s § 96 odst. 2 ZZVZ pouze na základě žádosti a oproti předložení podepsané Dohody ochraně důvěrných informací (dále jen „NDA“). Vzor NDA, tvořící přílohu č. 8 zadávací dokumentace, je uveřejněn současně se zadávací dokumentací na profilu zadavatele k volnému stažení. Podrobnosti o způsobu podepisování NDA jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vč. vyhrazené změny závazku činí: 123.000.000,- Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez vyhrazené změny závazku: 118.500.000,- Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota vyhrazené změny závazku: 4.500.000,- Kč bez DPH.

Bližší informace - viz zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mpsv.ezak.cz), na profilu zadavatele: https://mpsv.ezak.cz/profile_display_2.html; konkrétně k veřejné zakázce: https://mpsv.ezak.cz/vz00003226
Kontakt: Veškeré úkony v rámci tohoto zadávacího řízení a rovněž veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníkem zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje EZAK.
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 12.03.2018 10:00
Datum zahájení: 28.11.2017 00:00