Zadávací dokumentace

Zadávací řízení: Služby podpory provozu a rozvoje CA Service Desk Manager MPSV

Informace o dokumentu

Název: Zadávací dokumentace
Popis: vč. veřejných příloh:
Příloha č. 1 – Kvalifikační dokumentace
Příloha č. 3 – Krycí list nabídky
Příloha č. 4 – Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti
Příloha č. 5 – Formulář realizačního týmu
Příloha č. 6 – Technická specifikace stávajícího stavu:
- část a) základní,
této zadávací dokumentace)
Příloha č. 7 – Formulář čestného prohlášení o významných službách
Příloha č. 8 – Vzor dohody o ochraně důvěrných informací

POZOR!!!
Příloha č.6b zadávací dokumentace obsahuje důvěrné informace. Tato část zadávací dokumentace bude poskytnuta dodavatelům v souladu s § 36 odst. 8 ve spojení s § 96 odst. 2 ZZVZ pouze na základě žádosti a oproti předložení podepsané Dohody ochraně důvěrných informací (dále jen „NDA“). Vzor NDA, tvořící přílohu č. 8 zadávací dokumentace, je uveřejněn současně se zadávací dokumentací na profilu zadavatele k volnému stažení. Podrobnosti o způsobu podepisování NDA jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Uveřejnění dokumentu na Profilu: 01.12.2017 10:56:06

Aktuální verze souboru

Jméno souboru: Archiv ZIP CA_SD_Zadavaci dokumentace.zip
Velikost: 6.35 MB
Aktuální verze souboru: 01.12.2017 10:47:51
Otisk MD5: 7e4c11de2e16fee042b4b2257c83c3f1
Otisk SHA256: 7575b00bb83efb4f8b0117abc4245e9bc044fedc9596b537be3dce693506db36

Historie souboru

Datum Název Popis Typ dokumentu Jméno souboru Velikost
V 01.12.2017 10:47:51 Zadávací dokumentace vč. veřejných příloh:
Příloha č. 1 – Kvalifikační dokumentace
Příloha č. 3 – Krycí list nabídky
Příloha č. 4 – Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti
Příloha č. 5 – Formulář realizačního týmu
Příloha č. 6 – Technická specifikace stávajícího stavu:
- část a) základní,
této zadávací dokumentace)
Příloha č. 7 – Formulář čestného prohlášení o významných službách
Příloha č. 8 – Vzor dohody o ochraně důvěrných informací
zadávací dokumentace - CA_SD_Zadavaci dokumentace.zip 6.35 MB