Veřejná zakázka: Návrh optimalizace identifikovaných procesů oběhu dokumentů v resortu MPSV

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 3170
Systémové číslo VZ: P17V00000402
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 04.09.2017
Nabídku podat do: 16.10.2017 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Návrh optimalizace identifikovaných procesů oběhu dokumentů v resortu MPSV
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je návrh optimalizace identifikovaných procesů na základě analýz současného stavu existujících procesů v jednotlivých organizacích resortu MPSV včetně grafického znázornění, které bude MPSV provádět interně. Cílem optimalizace existujících procesů je jejich maximální možné sjednocení a zjednodušení, a to včetně grafického zpracování a detailního popisu rolí, odpovědností, pravomocí a návrhu na využití a rozvoj dalších podpůrných ICT nástrojů v oblasti písemné komunikace. Součástí VZ je i školení vybraných uživatelů a vytvoření e-Learningu.

Podrobně je předmět veřejné zakázky specifikován v příloze návrhu Smlouvy, která je přílohou Zadávací dokumentace.

(Zadavatel od účastníků zadávacího řízení při plnění předmětu této veřejné zakázky požaduje zohlednit aspekty odpovědného veřejného zadávání, a to prostřednictvím zvláštní podmínky plnění dle § 37 odst. 1 písm. d) ZZVZ, konkrétně zajištěním min. 3 placených odborných stáží pro studenty. Více v Zadávací dokumentaci a v návrhu Smlouvy.)

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 231 405 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • IČO: 00551023
 • Poštovní adresa:
  Na Poříčním právu 376/1
  128 01 Praha - Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 506495

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mpsv.ezak.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků