Veřejná zakázka: Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – IS SOCIÁLNÍ DÁVKY II.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 3238
Systémové číslo: P17V00000470
Evidenční číslo zadavatele: VZ 31/2017
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-032460
Datum zahájení: 12.12.2017
Nabídku podat do: 20.04.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – IS SOCIÁLNÍ DÁVKY II.
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je vytvoření Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí – IS SOCIÁLNÍ DÁVKY (dále jen „Systém“) a zajištění jeho následné podpory provozu a rozvoje, včetně ověření jeho vlastností formou dodání prototypu, jeho nasazení do ověřovacího a produktivního provozu, zajištění provozu systému a zajištění jeho souladu s platnou legislativou formou rozvoje. Předmět této veřejné zakázky zahrnuje následující části:
• provedení detailní analýzy a vytvoření detailního návrhu Systému;
• vytvoření, dodání a zprovoznění Systému v prostředí zadavatele, včetně úvodní migrace dat zadavatele či třetích osob;
• vytvoření, dodání a zprovoznění Systému v prostředí zadavatele, a to v plném rozsahu funkcionalit Systému, včetně kompletní migrace dat zadavatele či třetích osob;
• vytvoření a dodání dokumentace vztahující se k Systému;
• poskytnutí služeb provozu a správy Systému, podpory jeho uživatelů po jeho uvedení do provozu;
• poskytnutí služeb rozvoje Systému, a to na základě změnových požadavků; a
• poskytnutí školení pro klíčové uživatele, metodiky, správce a koncové uživatele Systému.


POZOR!!! Přílohy č. 5, 7, 8, a 10 zadávací dokumentace obsahují důvěrné informace. Tyto části zadávací dokumentace budou poskytnuty dodavatelům v souladu s § 36 odst. 8 ve spojení s § 96 odst. 2 ZZVZ pouze na základě žádosti a oproti předložení podepsané dohody o mlčenlivosti (dále jen „NDA“). Vzor NDA, tvořící přílohu č. 9 této zadávací dokumentace, je uveřejněn současně se zadávací dokumentací na profilu zadavatele k volnému stažení. Více informací viz zadávací dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 270 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • IČO: 00551023
 • Poštovní adresa:
  Na Poříčním právu 376/1
  128 01 Praha - Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 506495

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mpsv.ezak.cz) více viz ZD.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků