Zadávací dokumentace

Zadávací řízení: Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – IS SOCIÁLNÍ DÁVKY II.

Informace o dokumentu

Název: Zadávací dokumentace vč. veřejných příloh
Popis: Přílohy č. 5, 7, 8, a 10 zadávací dokumentace obsahují důvěrné informace. Tyto části zadávací dokumentace budou poskytnuty dodavatelům v souladu s § 36 odst. 8 ve spojení s § 96 odst. 2 ZZVZ pouze na základě žádosti a oproti předložení podepsané dohody o mlčenlivosti (dále jen „NDA“). Vzor NDA, tvořící přílohu č. 9 této zadávací dokumentace, je uveřejněn současně se zadávací dokumentací na profilu zadavatele k volnému stažení.
NDA předkládaná ze strany dodavatele jako žadatele o části zadávací dokumentace obsahující důvěrné informace musí plně korespondovat s textací vzoru NDA uveřejněného dle předchozího odstavce (místa k doplnění ze strany dodavatele jsou označena jako [DOPLNÍ DODAVATEL]) a musí být podepsána o s o b o u / o s o b a m i_o p r á v n ě n ý m i_z a s t u p o v a t_d o d a v a t e l e. Pokud NDA bude na základě předchozího zmocnění podepsána jinou osobou než osobou/osobami oprávněnými zastupovat dodavatele, musí být takové zmocnění předloženo společně s NDA.
Zadavatel preferuje doručení návrhu NDA prostřednictvím elektronického nástroje EZAK, v e l e k t r o n i c k é_p o d o b ě_a_ř á d n ě e l e k t r o n i c k y_p o d e p s a n é h o (osobou oprávněnou); současně se musí jednat o neuzamčený formát dokumentu, aby byl umožněn podpis ze strany zadavatele. Zadavatel dále připouští doručení návrhu NDA datovou schránkou.
Za doručení písemné žádosti dodavatele dle § 96 odst. 2 ZZVZ bude zadavatel považovat až doručení NDA v uvedeném smyslu. Zadavatel následně elektronicky podepsané NDA zašle zpět dodavateli vč. všech neveřejných příloh zadávací dokumentace (opět prostřednictvím elektronického nástroje EZAK).
Lhůta pro odeslání neveřejných částí zadávací dokumentace činí dle § 96 odst. 2 ZZVZ 3 pracovní dny od řádného doručení NDA.
Uveřejnění dokumentu na Profilu: 15.12.2017 09:40:59

Aktuální verze souboru

Jméno souboru: Archiv ZIP MPSV_VZ_ISSD II._ZD vč. veřejných příloh.zip
Velikost: 5.81 MB
Aktuální verze souboru: 15.12.2017 09:37:17
Otisk MD5: e8b834a2af1e44b35a7b4000dbf4ae63
Otisk SHA256: 1ee65781776a036aa3773195d9760a7c99988eb4e6ec9753b268b125f60757ed

Historie souboru

Datum Název Popis Typ dokumentu Jméno souboru Velikost
V 15.12.2017 09:37:17 Zadávací dokumentace vč. veřejných příloh Přílohy č. 5, 7, 8, a 10 zadávací dokumentace obsahují důvěrné informace. Tyto části zadávací dokumentace budou poskytnuty dodavatelům v souladu s § 36 odst. 8 ve spojení s § 96 odst. 2 ZZVZ pouze na základě žádosti a oproti předložení podepsané dohody o mlčenlivosti (dále jen „NDA“). Vzor NDA, tvořící přílohu č. 9 této zadávací dokumentace, je uveřejněn současně se zadávací dokumentací na profilu zadavatele k volnému stažení.
NDA předkládaná ze strany dodavatele jako žadatele o části zadávací dokumentace obsahující důvěrné informace musí plně korespondovat s textací vzoru NDA uveřejněného dle předchozího odstavce (místa k doplnění ze strany dodavatele jsou označena jako [DOPLNÍ DODAVATEL]) a musí být podepsána o s o b o u / o s o b a m i_o p r á v n ě n ý m i_z a s t u p o v a t_d o d a v a t e l e. Pokud NDA bude na základě předchozího zmocnění podepsána jinou osobou než osobou/osobami oprávněnými zastupovat dodavatele, musí být takové zmocnění předloženo společně s NDA.
Zadavatel preferuje doručení návrhu NDA prostřednictvím elektronického nástroje EZAK, v e l e k t r o n i c k é_p o d o b ě_a_ř á d n ě e l e k t r o n i c k y_p o d e p s a n é h o (osobou oprávněnou); současně se musí jednat o neuzamčený formát dokumentu, aby byl umožněn podpis ze strany zadavatele. Zadavatel dále připouští doručení návrhu NDA datovou schránkou.
Za doručení písemné žádosti dodavatele dle § 96 odst. 2 ZZVZ bude zadavatel považovat až doručení NDA v uvedeném smyslu. Zadavatel následně elektronicky podepsané NDA zašle zpět dodavateli vč. všech neveřejných příloh zadávací dokumentace (opět prostřednictvím elektronického nástroje EZAK).
Lhůta pro odeslání neveřejných částí zadávací dokumentace činí dle § 96 odst. 2 ZZVZ 3 pracovní dny od řádného doručení NDA.
zadávací dokumentace - MPSV_VZ_ISSD II._ZD vč. veřejných příloh.zip 5.81 MB