Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – IS SOCIÁLNÍ DÁVKY II.
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je vytvoření Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí – IS SOCIÁLNÍ DÁVKY (dále jen „Systém“) a zajištění jeho následné podpory provozu a rozvoje, včetně ověření jeho vlastností formou dodání prototypu, jeho nasazení do ověřovacího a produktivního provozu, zajištění provozu systému a zajištění jeho souladu s platnou legislativou formou rozvoje. Předmět této veřejné zakázky zahrnuje následující části:
• provedení detailní analýzy a vytvoření detailního návrhu Systému;
• vytvoření, dodání a zprovoznění Systému v prostředí zadavatele, včetně úvodní migrace dat zadavatele či třetích osob;
• vytvoření, dodání a zprovoznění Systému v prostředí zadavatele, a to v plném rozsahu funkcionalit Systému, včetně kompletní migrace dat zadavatele či třetích osob;
• vytvoření a dodání dokumentace vztahující se k Systému;
• poskytnutí služeb provozu a správy Systému, podpory jeho uživatelů po jeho uvedení do provozu;
• poskytnutí služeb rozvoje Systému, a to na základě změnových požadavků; a
• poskytnutí školení pro klíčové uživatele, metodiky, správce a koncové uživatele Systému.


POZOR!!! Přílohy č. 5, 7, 8, a 10 zadávací dokumentace obsahují důvěrné informace. Tyto části zadávací dokumentace budou poskytnuty dodavatelům v souladu s § 36 odst. 8 ve spojení s § 96 odst. 2 ZZVZ pouze na základě žádosti a oproti předložení podepsané dohody o mlčenlivosti (dále jen „NDA“). Vzor NDA, tvořící přílohu č. 9 této zadávací dokumentace, je uveřejněn současně se zadávací dokumentací na profilu zadavatele k volnému stažení. Více informací viz zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://mpsv.ezak.cz) více viz ZD.
Kontakt: Veškeré úkony v rámci tohoto zadávacího řízení a rovněž veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníkem zadávacího řízení probíhá elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje EZAK.
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 20.04.2018 10:00
Datum zahájení: 12.12.2017 13:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):