Veřejná zakázka: Podpora a rozvoj ekonomického informačního systému MPSV

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2016
Systémové číslo VZ: P15V00002001
Spisová značka: 2015/43629-1
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 516135
Počátek běhu lhůt: 07.08.2015
Nabídku podat do: 29.09.2015 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Podpora a rozvoj ekonomického informačního systému MPSV
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je podpora a rozvoj ekonomického informačního systému MPSV, včetně mezd a personalistiky (dále také „Systém“), přičemž předmět této veřejné zakázky zahrnuje zejména provedení těchto činností:
• Služby převzetí spočívající v převzetí Systému od současného provozovatele na základě plánu převzetí vypracovaného poskytovatelem;
• paušálně poskytované Služby podpory provozu - poskytnutí služeb podpory provozu vč. monitoringu Systému, zejména pro zajištění vysoké dostupnosti funkcionality finančních a účetních operací včetně výplaty dotací, poskytování správy a údržby Systému a podpory jeho uživatelů, zajištění provozu a podpory personalistiky a mezd, včetně implementace příslušných zákonných a legislativních změn a zajištění podpory provozování Systému;
• poskytnutí služeb Rozvoje Systému, a to na základě změnových požadavků, přičemž předmětem Rozvoje může být též poskytnutí školení pro klíčové uživatele, metodiky, správce, administrátory a koncové uživatele Systému; a
• Služby exitu spočívající v přípravě a předání Systému novému poskytovateli služeb podpory provozu na konci smluvního vztahu, které zahrnují: poskytnutí potřebné součinnosti podle pokynů zadavatele novému poskytovateli, předání veškeré dokumentace a potřebných informací, řádné předání všech dat zpracovávaných v Systému, včetně dat doplňkových a vypracování exitového migračního plánu v dostatečném předstihu a poskytnutí nezbytné součinnosti k jeho realizaci.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 97 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • IČO: 00551023
 • Poštovní adresa:
  Na Poříčním právu 376/1
  128 01 Praha - Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 506495

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Na Poříčním právu 376/1
128 01 Praha - Praha 2

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky