Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rámcová dohoda na nákup čistících prostředků
VZ malého rozsahu Zadávání 29.11.2016 09.12.2016 08:00
Rámcová smlouva na nákup toaletního papíru
VZ malého rozsahu Zadávání 29.11.2016 09.12.2016 08:00
Uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních služeb pro MPSV – 2. část - minitendr - „Obecná právní podpora ICT - III.“
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2016 09.12.2016 11:30
Automatické testování aplikací
VZ malého rozsahu Zadáno 25.11.2016 06.12.2016 16:00
Sdružené služby dodávky zemního plynu pro resort MPSV na období 2017-2019
nadlimitní Zadáno 25.11.2016 25.11.2016 11:00
Poskytování služeb systémové integrace
nadlimitní Zrušeno 25.11.2016 07.03.2017 13:00
Sdružené služby dodávky elektrické energie pro resort MPSV na období 2017-2019
nadlimitní Zadáno 25.11.2016 25.11.2016 10:00
Rámcová smlouva na dodávky didaktických pomůcek
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2016 06.12.2016 13:00
Dodávky materiální pomoci hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám - základní domácí potřeby
nadlimitní Zadáno 23.11.2016 10.01.2017 10:00
VZMR č. 72 - Zajištění recepční a informátorské služby pro OIP Ostrava – budova Živičná 1123/2
VZ malého rozsahu Zadáno 17.11.2016 25.11.2016 00:00
Poruchy Attachementu - PRAHA
nadlimitní Zadáno 14.11.2016 25.11.2016 10:00
Setkání síťařů - 29. 11. 2016 Olomouc
nadlimitní Zadáno 14.11.2016 25.11.2016 10:00
Rámcová smlouva na dodávky kancelářských potřeb 2016
VZ malého rozsahu Zadávání 02.11.2016 11.11.2016 10:00
ÚP ČR – Liberec – zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci budovy č. p. 632 – Výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2016 16.11.2016 13:00
Nákup autobaterií
VZ malého rozsahu Zadávání 18.10.2016 27.10.2016 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016