Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytování služeb systémové integrace (jednací řízení bez uveřejnění)
nadlimitní Zadáno 20.12.2016 29.12.2016 11:00
Rozvoj a údržba ekonomického informačního systému (EKIS) pro výplaty pojistných a nepojistných dávek
nadlimitní Zadáno 20.12.2016 22.12.2016 08:00
Poskytování služeb hybridní pošty
VZ malého rozsahu Zadáno 16.12.2016 28.12.2016 09:00
Zajištění migračních a přechodových služeb OKaplikací pro MPSV
nadlimitní Zadáno 14.12.2016 22.12.2016 12:00
Nákup kolposkopu
VZ malého rozsahu Zadávání 12.12.2016 21.12.2016 08:00
Uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních služeb pro MPSV – 2. část - minitendr - „Záměr elektronizace při rozhodování o dočasné pracovní neschopnosti (eNeschopenka)“
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2016 13.12.2016 09:15
Uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních služeb pro MPSV – 1. část - minitendr - „Poskytování služeb systémové integrace“
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2016 13.12.2016 09:00
Rámcová smlouva o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro oblast Důchodové dávky - II
nadlimitní Zadáno 09.12.2016 23.01.2017 12:00
nákup zákrokového stolu pro gynekologii a urologii
VZ malého rozsahu Zadávání 06.12.2016 15.12.2016 08:00
Obměna HW serverovny MPSV
nadlimitní Zadáno 30.11.2016 16.01.2017 13:00
Uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních služeb pro MPSV – 1. část - minitendr - „Systém včasné intervence“
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2016 09.12.2016 10:00
Uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních služeb pro MPSV – 1. část - minitendr - „Nový systém důchodových agend“
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2016 09.12.2016 09:30
Uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních služeb pro MPSV – 1. část“ - minitendr - „Konsolidace datových center a ODM stávající HW infrastruktury 2017+"
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2016 09.12.2016 10:30
Uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních služeb pro MPSV – 1. část - minitendr - „Zajištění migračních a přechodových služeb OKaplikací pro MPSV“
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2016 09.12.2016 08:30
Uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních služeb pro MPSV – 1. část“ - minitendr - „EKIS MPSV 2017+
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2016 09.12.2016 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016