Profil zadavatele: Ministerstvo práce a sociálních věcí

  • Název: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  • IČO: 00551023
  • Adresa:
    Na Poříčním právu 376/1
    128 01 Praha - Praha 2
  • Adresa profilu zadavatele: https://mpsv.ezak.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 506495
  • Adresa profilu na e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/ministerstvo-prace-a-socialnich-veci

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Analýza a systémová příprava
podlimitní Zadáno 08.08.2012 10:00
Analýza nákladů na bydlení za rok 2011 až 2013
VZ malého rozsahu Zadáno 09.07.2014 10:00
Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR
nadlimitní Zadáno 26.07.2013 10:00
Datové zdroje – mapové kompozice a dopravní dostupnost
VZ malého rozsahu Zadáno
Evaluace podpory sociálního a inkluzivního podnikání v OP LZZ
VZ malého rozsahu Zadáno
Evaluace projektů OP LZZ zaměřených na poskytování sociálních služeb
VZ malého rozsahu Zadáno
Ex-ante evaluace programového dokumentu ESF v gesci MPSV pro období 2014-2020
podlimitní Zadáno 21.08.2012 10:00
Inovace systému kvality sociálních služeb
nadlimitní Zadáno 14.03.2012 15:00
Komplexní analýza a vytvoření procesního modelu agend v návaznosti na koncepci Jednoho inkasního místa (JIM), a vytvoření pravidel fungování nového procesního modelu
nadlimitní Zadáno 18.01.2013 10:00
Kontrola projektů prováděná u příjemců OP LZZ
nadlimitní Zadáno 17.12.2012 10:00
Kontroly ZS individuálních a grantových projektů OP LZZ na místě – realizace opčního práva
nadlimitní Zadáno
Kvalitní a dostupná zdravotní a sociální péče
nadlimitní Zadáno 19.02.2013 11:30
Metodika monitoringu hodnocení situace rodin s dětmi
podlimitní Zadáno 15.04.2014 10:00
Nákup inzerce k důchodové reformě
VZ malého rozsahu Zadáno
Nákup kancelářského papíru
VZ malého rozsahu Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10  ››