Veřejná zakázka: Datové zdroje – mapové kompozice a dopravní dostupnost

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00101073
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053278

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 66
Systémové číslo: P15V00000056

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Datové zdroje – mapové kompozice a dopravní dostupnost
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v poskytnutí (dodání) datových souborů, případně dalších služeb dle specifikace uvedené v zadávacích podmínkách:
- Aktualizace databáze dopravních spojení obcí – jedná se o přípravu aktualizovaných dat o dojezdových vzdálenostech a dobách spojení veřejnou dopravou při pravidelných změnách jízdních řádů.
- Aktualizace geografických dat ve 4 termínech.
- Tvorba 10 nových mapových kompozic a dále modifikace a aktualizace 120 základních mapových kompozic (předdefinovaných map pro zobrazení různých ukazatelů, které vyhodnocují situaci na trhu práce na různých územních úrovních) vytvořených v roce 2010 pro Úřad práce ČR (dále jen ÚP ČR) a 12 mapových kompozic vytvořených pro sekci zaměstnanosti MPSV ČR pro zajištění kompatibility s novými GIS statistikami.
- Školení pro zaměstnance Úřadu práce ČR a MPSV ČR. Bude se jednat o tyto typy školení.
- Analýza chování nového ukazatele „Podíl nezaměstnaných na počtu obyvatel v produktivním věku“. Jedná se o provedení analýzy vývoje situace v oblasti nezaměstnanosti
- Vývoj manažerské intranetové mapové aplikace na bázi MS SharePoint umožňující zobrazit výsledky GIS statistik pro dané období v rámci systému Intranet používaném zaměstnanci Úřadu práce ČR.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • IČO: 00551023
 • Poštovní adresa:
  Na Poříčním právu 376/1
  128 01 Praha - Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 506495

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky